oferta edukacyjna dla dorosłych

 

Zapraszamy osoby dorosłe w grupach zorganizowanych na wycieczki po Ogrodzie. Minimalna liczba uczestników zajęć wynosi 10 osób. Jeśli liczba uczestników będzie mniejsza, koszt zajęć odpowiada minimalnej liczbie uczestników czyli 100 zł. 

 

Tematy wycieczek znajdują się pod regulaminem.

 

 

Regulamin

 1. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00. 
 2. Rezerwacji zajęć należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 3. Wypełnienie formularza oznacza zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach i nie jest jednoznaczne z ostatecznym zarezerwowaniem terminu. Informacja o potwierdzeniu rezerwacji lub innych dostępnych terminach zostaje przekazana mailowo. 
 4. Czas trwania wycieczki to 60 min.
 5. W przypadku spóźnienia grupy zajęcia mogą zostać skrócone o odpowiednią liczbę minut.
 6. Koszt wycieczki wynosi 10 zł/os.
 7. Minimalna liczba uczestników zajęć wynosi 10 osób (wycieczka). Jeśli liczba uczestników będzie mniejsza, koszt zajęć odpowiada minimalnej liczbie uczestników. 
 8. Pojedyncza grupa zwiedzająca Ogród może liczyć maksymalnie 25 osób. W przypadku większej liczby uczestników grupa podzielona zostaje na mniejsze.
 9. Uregulowania kosztów grupa dokonuje po zakończeniu wycieczki u przewodnika lub przelewem.

 10. Grupa wchodzi na teren Ogrodu Botanicznego UAM bramą służbową od  strony ul. Dąbrowskiego (dojście wąską uliczką za Technikum Energetycznym - mapa).
 11. Jeśli uczestnicy zajęć dopuszczą się rażącego złamania zasad Regulaminu Ogrodu Botanicznego UAM dla Zwiedzających prowadzący ma prawo przerwać zajęcia bez zwrotu kosztów.
 12. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację Regulaminu OB UAM dla Zwiedzających oraz Regulaminu Zajęć Edukacyjnych w OB UAM oraz klauzuli informacyjnej.
 13. Ogród Botaniczny UAM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, stanowiących zagrożenie dla osób przebywających na terenie parku.
 14. Ogród Botaniczny UAM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z pandemią COVID-19.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem botanedu@amu.edu.pl lub pod nr telefonu: 618292003 w godzinach 7:00 - 8:00 (w pozostałych godzinach kontakt może być utrudniony z uwagi na odbywające się zajęcia edukacyjne).