PRZYDATNE INFORMACJE

 

  1. Grupa spotyka się z edukatorem przy bramie służbowej (wejście od ul. Dąbrowskiego
    pomiędzy Technikum Energetycznym a Centrum Ogrodniczym Botanik).
  2. Na terenie Ogrodu Botanicznego UAM można bezpłatnie zaparkować autokar (wjazd bramą służbową).
  3. Opłatę za uczestnictwo w zajęciach uiścić należy u osoby prowadzącej lub za pośrednictwem
    przelewu bankowego.
  4. Możliwe jest wystawienie faktury potwierdzającej wpłatę lub faktury na przelew, które po
    odbytych zajęciach przesłane zostaną pocztą.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem botanedu@amu.edu.pl lub pod nr telefonu: 618292003 w godzinach 7:00-7:30 (w pozostałych godzinach kontakt może być utrudniony z uwagi na
odbywające się zajęcia edukacyjne).