PRZYDATNE INFORMACJE

  1. Grupa wchodzi na teren Ogrodu Botanicznego UAM bramą służbową od  strony ul. Dąbrowskiego (dojście wąską uliczką za Technikum Energetycznym).
  2. Portier powiadamia edukatora i kieruje grupę do Pawilonu Ekspozycyjno-Dydaktycznego.
  3. Grupy uczestniczące w zajęciach edukacyjnych mogą bezpłatnie zaparkować autokar na terenie Ogrodu Botanicznego UAM (wjazd bramą służbową).
  4. Opłatę za uczestnictwo w zajęciach uiścić należy po ich zakończeniu gotówką u prowadzącego zajęcia, odbierając potwierdzenie zapłaty. Wskazane jest przygotowanie odliczonej kwoty. Można także dokonać płatności przelewem bankowym.
  5. Faktura potwierdzająca płatność gotówką lub faktura na przelew może zostać przesłana pocztą po zrealizowaniu zajęć. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy wpisać do formularza zgłoszeniowego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem botanedu@amu.edu.pl lub pod nr telefonu: 618292003 w godzinach 7:00 - 8:00 (w pozostałych godzinach kontakt może być utrudniony z uwagi na odbywające się zajęcia edukacyjne).

 

 

 

 

 mapa