PRZYDATNE INFORMACJE

 

 1. Grupa wchodzi na teren Ogrodu Botanicznego UAM bramą służbową od  strony ul. Dąbrowskiego
  (dojście wąską uliczką pomiędzy Technikum Energetycznym a Centrum Ogrodniczym Botanik).
 2. Portier powiadamia edukatora i kieruje grupę do Pawilonu Ekspozycyjno-Dydaktycznego.
 3. Grupy uczestniczące w zajęciach edukacyjnych mogą bezpłatnie zaparkować autokar na terenie Ogrodu Botanicznego UAM (wjazd bramą służbową).
 4. Opłatę za uczestnictwo w zajęciach uiścić należy po ich zakończeniu gotówką u portiera
  w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym odbierając potwierdzenie zapłaty. Wskazane jest przygotowanie odliczonej kwoty. Można także dokonać płatności za pośrednictwem przelewu bankowego.
 5. Faktura potwierdzająca płatność gotówką lub faktura na przelew może zostać przesłana pocztą
  po zrealizowaniu zajęć. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy wpisać do formularza zgłoszeniowego.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem botanedu@amu.edu.pl lub pod nr telefonu: 618292003 w godzinach 7:00 - 8:00 (w pozostałych godzinach kontakt może być utrudniony z uwagi
na odbywające się zajęcia edukacyjne).