EDUKACJA

 

Zajęcia edukacyjne prowadzone są od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu:  61 829 2003

Zajęcia edukacyjne skierowane są do grup zorganizowanych.

 

Formularz zgłoszeniowy

 
 

W miesiącu październiku Dział Edukacji Ogrodu Botanicznego UAM wznawia zajęcia edukacyjne
dla grup zorganizowanych. Ze względu na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się Covid-19 nasza oferta edukacyjna będzie realizowana według następujących zasad:

 

  1. Jedyną formą zajęć jest wycieczka na terenie parku.
  2. Wycieczki prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.
  3. Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny pozostaje zamknięty.
  4. Uczestnicy zajęć mogą korzystać tylko z toalet zewnętrznych Pawilonu Ekspozycyjno-Dydaktycznego.
  5. Jedynym miejscem spożywania posiłków na terenie Pawilonu Ekspozycyjno-Dydaktycznego jest kawiarenka.
  6. Maksymalna liczba uczestników to 22 osoby. Przy większej liczbie uczestników grupa zostanie podzielona na podgrupy.
  7. Koszt wycieczki to 7 zł/os.
  8. Minimalna liczba uczestników zajęć wynosi 10 osób (wycieczka). Jeśli liczba uczestników będzie mniejsza, koszt zajęć odpowiada minimalnej liczbie uczestników.
  9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania 2-metrowego odstępu.
  10. Z powodu remontu nie ma możliwości parkowania autokaru na terenie Ogrodu Botanicznego UAM.
 
 

 

 

Szczegółowe opisy zajęć

 

Formularz zgłoszeniowy