Botanical Garden: COME IN!

 

Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!

 

 

 

 

Międzynarodowy projekt „Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!” finansowany w ramach

programu Erasmus + jest adresowany do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Organizacjami partnerskimi są Ogród Botaniczny im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ogród Botaniczny w Pradze, Ogród Botaniczny

w Göteborgui Węgierskie Stowarzyszenie Ogrodów Botanicznych i Arboretów. Głównym celem współpracy jest opracowanie

metod udostępniania ogrodów botanicznych zwiedzającym o specjalnych potrzebach.

 

 

www.garden-comein.com

 

              

 

 

Planowane rezultaty projektu:

- "Metodologia pracy ze zwiedzającymi o specjalnych potrzebach w ogrodach botanicznych" (dostępna online)

- Wystawa wszystkich zmysłów "Never alone - secrets of symbiosis" (Nigdy nie jesteś sam - tajemnice symbiozy) zorganizowana w Ogrodzie Botanicznym w Pradze, 12.10 - 04.11.2019 – wskazująca, w jaki sposób

można poznawać przyrodę używając wszystkich zmysłów

- międzynarodowa konferencja„Botanical garden: A green world for everyone! Educational activities for visitors with special needs in green spaces”, która odbędzie się w  Poznaniu, 09-11 czerwca 2019r”

 

 

W ciągu trzech lat trwania projektu przewidzianych jest 6 spotkań międzynarodowych. Pierwsze wprowadzające spotkanie

odbyło się w Pradze. Uczestnicy m.in. zapoznali się z systemem informacji skierowanym dla osób niewidomych zastosowanym

w Ogrodzie Botanicznym w Pradze, a także przeszli szkolenie z metod pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 22-24 sierpnia w Gӧteborgu odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Botanical Garden:
COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!”. Partnerzy projektu przedstawili sytuację osób z niepełnosprawnościami
w swoich krajach, a także dyskutowali na temat metodologii i organizacji konferencji. Wybrano również hasło przewodnie,
pod którym zorganizowana zostanie „Wystawa dla wszystkich zmysłów”. Będzie można podziwiać ją w Ogrodzie Botanicznym
w Pradze w październiku 2018 roku.