Wystawy plenerowe

Ginące piękno

 

 

Zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie na skutek działalności człowieka sprawiają, że wiele roślin znika z naszych lasów, łąk, gór i jezior. Gatunki, do niedawna pospolite, stały się rzadkie albo giną bezpowrotnie. Spada przez to różnorodność biologiczna i ubożeją naturalne ekosystemy. Z kolei przez rolnictwo, ogrodnictwo, hodowle hobbystyczne, transport towarów czy turystykę przenoszone są obce gatunki, które stanowią zagrożenie dla rodzimych organizmów. Z tych powodów ochrona gatunków rzadkich i zagrożonych jest przedmiotem szczególnego zainteresowania przyrodników oraz podlega regulacji prawnej.

 

Prezentowana wystawa składa się z 80 wielkoformatowych fotogramów umieszczonych w przestrzeni Ogrodu Botanicznego UAM i ma za zadanie nie tylko ukazać piękno, jakie kryje się w najrzadszych składnikach naszej flory, ale także upowszechnić wiedzę na ich temat oraz przybliżyć najważniejsze zagadnienia związane z ochroną przyrody.

 

Serdecznie zapraszam do poznania fascynującego świata ginących roślin!

 

Alicja Kolasińska

 

 

Do sporządzenia wystawy wykorzystano następującą literaturę.

 

Niniejsza wystawa została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach projektu: „Doposażenie centrum edukacji w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu”. Za jej treść odpowiada wyłącznie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

 

 

 

(kliknij, aby powiększyć obraz)