REGULAMIN ZAJĘĆ W OB UAM

Regulamin Zajęć Edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu

obowiązujący od dnia 01 marca 2022 r.

 

  

 1. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.
 2. Aktualna oferta edukacyjna znajduje się na stronie internetowej obuam.robia.plzakładce edukacja.
 3. Rezerwacji zajęć należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 4. Wypełnienie formularza oznacza zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach i nie jest jednoznaczne
  z ostatecznym zarezerwowaniem terminu
  . Informacja o potwierdzeniu rezerwacji lub innych dostępnych terminach zostaje przekazana mailowo.
 5. Rezerwacji terminu zajęć edukacyjnych należy dokonać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Nie ma możliwości zaparkowania autokaru na terenie Ogrodu. Autokar może tylko wjechać bramą służbową na teren Ogrodu Botanicznego UAM w celu pozostawienia bądź odebrania grupy.
 7. W przypadku spóźnienia grupy zajęcia mogą zostać skrócone o czas spóźnienia, bez zmiany kosztu zajęć.
 8. Koszt zajęć edukacyjnych wynosi w przypadku wycieczki 10 zł/os., w przypadku zajęć złożonych (wycieczka + warsztaty) 20zł/os.
 9. Minimalna liczba uczestników zajęć wynosi 10 osób. Jeśli liczba uczestników będzie mniejsza, trzeba pokryć minimalny koszt zajęć, który wynosi 100 zł w przypadku wycieczki i 200 zł w przypadku zajęć złożonych.
 10. Opłatę za uczestnictwo w zajęciach uiścić należy po ich zakończeniu gotówką u prowadzącego zajęcia, odbierając potwierdzenie zapłaty (paragon). Wskazane jest przygotowanie odliczonej kwoty. Można także dokonać płatności przelewem bankowym. Nie ma możliwości płacenia kartą.
 11. Uniwersytet im. A. Mickiewicza nie wystawia faktur uproszczonych. Fakturę przelewową można otrzymać po realizacji zajęć, przesłaną tradycyjną pocztą. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy wpisać do formularza zgłoszeniowego.
 12. Rodzice nie biorą udziału w zajęciach, chyba że pełnią rolę opiekunów grupy.
 13. Pojedyncza grupa zwiedzająca Ogród może liczyć maksymalnie 25 osób. W zależności od rodzaju zajęć, liczby i wieku uczestników może zostać wprowadzony podział na grupy.
 14. Ubranie i obuwie uczestników powinno być dostosowane do zajęć terenowych, stosowne do pory roku i warunków pogodowych.
 15. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych prowadzący ma możliwość zmiany tematu zajęć lub ich części.
 16. Edukatorzy odpowiadają wyłącznie za merytoryczny przebieg zajęć. Nie odpowiadają za kwestie bezpieczeństwa i zachowania związane ze zwykłą opieką wychowawczą.
 17. Jeśli uczestnicy zajęć dopuszczą się rażącego złamania zasad Regulaminu Ogrodu Botanicznego UAM dla Zwiedzających prowadzący ma prawo przerwać zajęcia bez zwrotu kosztów.
 18. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację Regulaminu OB UAM dla Zwiedzających oraz Regulaminu Zajęć Edukacyjnych w OB UAM oraz klauzuli informacyjnej.
 19. Ogród Botaniczny UAM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, stanowiących zagrożenie dla osób przebywających na terenie parku.
 20. Ogród Botaniczny UAM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z pandemią COVID-19.