REGULAMIN ZAJĘĆ W OB UAM

Regulamin Zajęć Edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu

 obowiązujący od dnia 15 września 2021 r.

 

 

 1. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00
 2. Aktualna oferta edukacyjna znajduje się na stronie internetowej www.obuam.robia.pl zakładce edukacja.
 3. Rezerwacji zajęć należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 4. Wypełnienie formularza oznacza zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach i nie jest jednoznaczne
  z ostatecznym zarezerwowaniem terminu
  . Informacja o potwierdzeniu rezerwacji lub innych dostępnych terminach zostaje przekazana mailowo.
 5. Rezerwacji terminu zajęć edukacyjnych należy dokonać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. W przypadku spóźnienia grupy zajęcia mogą zostać skrócone o odpowiednią liczbę minut.
 7. Minimalna liczba uczestników zajęć wynosi 10 osób (wycieczka). Jeśli liczba uczestników będzie mniejsza, koszt zajęć odpowiada minimalnej liczbie uczestników.
 8. Liczba opiekunów bezpłatnie uczestniczących w zajęciach została określona w tabelce poniżej:

 

Grupa wiekowa

Max. liczba opiekunów

Przedszkole

1opiekun / 5 uczestników

SP kl. 1-3

1 opiekun / 10 uczestników

SP kl. 4-8

1 opiekun / 15 uczestników

Gimnazjum

1 opiekun / 15 uczestników

Szkoła średnia

1 opiekun / 15 uczestników

 

 1. Rodzice nie biorą udziału w zajęciach, chyba że pełnią rolę opiekunów grupy.
 2. W zależności od rodzaju zajęć, liczby i wieku uczestników może zostać wprowadzony podział na grupy.
 3. Ubranie i obuwie uczestników powinno być dostosowane do zajęć terenowych, stosowne do pory roku i warunków pogodowych.
 4. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych prowadzący ma możliwość zmiany tematu zajęć lub ich części.
 5. Edukatorzy odpowiadają wyłącznie za merytoryczny przebieg zajęć. Nie odpowiadają za kwestie bezpieczeństwa i zachowania związane ze zwykłą opieką wychowawczą.
 6. Jeśli uczestnicy zajęć dopuszczą się rażącego złamania zasad Regulaminu Ogrodu Botanicznego UAM dla Zwiedzających prowadzący ma prawo przerwać zajęcia bez zwrotu kosztów.
 7. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację Regulaminu OB UAM dla Zwiedzających oraz Regulaminu Zajęć Edukacyjnych w OB UAM oraz klauzuli informacyjnej.
 8. Ogród Botaniczny UAM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, stanowiących zagrożenie dla osób przebywających na terenie parku.
 9. Ogród Botaniczny UAM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z pandemią COVID-19.