Rada Ogrodu

Członkowie Rady Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu:

 

Przewodniczący Rady:

prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

 

Sekretarz:

mgr inż. Ewa Kazimierczak-Grygiel

 

Członkowie:

prof. dr hab. Ewa Bednorz

prof. dr hab. Jerzy Błoszyk

prof. UAM dr hab. Julian Chmiel

mgr inż. Justyna Chrzanowska

prof. dr hab. Jan Holeksa

Bartłomiej Ignaszewski

prof. ID PAN dr hab. Andrzej Jagodziński

dr Paweł Kojs

prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko

dr Dorota Mańkowska

prof. UAM dr hab. Rafał Mól

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

Adam Popadiuk

prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska

dr Grażyna Szymczak

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

prof. UAM dr hab. Maria Wojterska