Rada Ogrodu

Członkowie Rady Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu:

 

Przewodniczący Rady Naukowej:

prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

 

Sekretarz:

mgr inż. Ewa Kazimierczak-Grygiel

 

Członkowie:

prof. dr hab. Jerzy Błoszyk

prof. UAM dr hab. Julian Chmiel

Justyna Chrzanowska

prof. dr hab. Jan Holeksa

Bartłomiej Ignaszewski

Adam Popadiuk

dr Paweł Kojs

prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko

dr Dorota Mańkowska

prof. UAM dr hab. Rafał Mól

prof. dr hab. Jacek Oleksyn

prof. dr hab. Jerzy Puchalski

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska

prof. UAM dr hab. Maria Wojterska