PRZYDATNE INFORMACJE

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT do wystawienia faktury konieczny jest numer NIP. Numer NIP musi zostać wcześniej podany, aby został wprowadzony na paragonie fiskalnym. Nie ma możliwości uzupełnienia w terminie późniejszym. Jeżeli na paragonie fiskalnym nie znajdzie się numer NIP nabywcy, wystawiona do paragonu faktura także nie będzie go zawierała. Jednocześnie zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT paragon fiskalny wystawiony na kwotę do 450 zł, na którym znajduje się NIP nabywcy, stanowi sam w sobie fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą.

 

 

Informacje pozostałe:

  1. Grupa wchodzi na teren Ogrodu Botanicznego UAM bramą służbową od  strony ul. Dąbrowskiego (dojście wąską uliczką za Technikum Energetycznym).
  2. Portier powiadamia edukatora i kieruje grupę do Pawilonu Ekspozycyjno-Dydaktycznego.
  3. Grupy uczestniczące w zajęciach edukacyjnych mogą bezpłatnie zaparkować autokar na terenie Ogrodu Botanicznego UAM (wjazd bramą służbową). Z uwagi na prace remontowo-budowlane parking tymczasowo niedostępny.
  4. Opłatę za uczestnictwo w zajęciach uiścić należy po ich zakończeniu gotówką u prowadzącego zajęcia, odbierając potwierdzenie zapłaty. Wskazane jest przygotowanie odliczonej kwoty. Można także dokonać płatności przelewem bankowym.
  5. Faktura potwierdzająca płatność gotówką lub faktura na przelew może zostać przesłana pocztą po zrealizowaniu zajęć. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy wpisać do formularza zgłoszeniowego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem botanedu@amu.edu.pl lub pod nr telefonu: 618292003 w godzinach 7:00 - 8:00 (w pozostałych godzinach kontakt może być utrudniony z uwagi na odbywające się zajęcia edukacyjne).