Księgozbiór

Kontakt

Ogród Botaniczny UAM

ul. Dąbrowskiego 165

60-594 Poznań

tel.: +48 61 829 2012

 

 

Zasady udostępniania

Wypożyczanie odbywa się za pośrednictwem Biblioteki Wydziału Biologii, po uprzednim zamówieniu egzemplarza w katalogu. 

 

Szczegółowy regulamin udostępniania

 

Katalog centralny bibliotek UAM

 

 

 

Zasoby księgozbioru

 

Księgozbiór zawiera publikacje z zakresu botaniki, ogrodnictwa i dziedzin  pokrewnych. Jest zorganizowany w 20 działach tematycznych oraz w 6 działach zbiorów specjalnych. Bogaty jest zbiór flor, kluczy i monografii, głównie dotyczących roślin klimatu umiarkowanego, a także opracowań związanych z ogrodami botanicznymi i terenami zieleni.

 

Wydawnictwa zwarte:

              5000 egzemplarzy

Wydawnictwa ciągłe:

              Czasopisma polskie - 103 tytuły

              Czasopisma zagraniczne - 43 tytuły

 

 

Działy:

 

I.

Dendrologia

II.

Flory – Klucze - Monografie

III.

Ogrodnictwo ozdobne

IV.

Ogrodnictwo ogólne i użytkowe

V.

Fizjologia roślin

VI.

Różne

VII.

Geografia – Ekologia – Fenologia - Fitosocjologia

VII A.

Aklimatyzacja - Introdukcja

VIII.

Czasopisma

IX.

Gleboznawstwo

IX A.

Meteorologia

X.

Tereny zieleni

XI.

Ochrona roślin

XII.

Podręczniki – Edukacja

XIII.

Anatomia – Morfologia

XIV.

Słowniki - Encyklopedie

XV.

Atlasy – Geografia powszechna

XVI.

Ogrody botaniczne

XVI A.

Ochrona przyrody – Rośliny rzadkie i ginące

XVII.

Informatyka – Matematyka - Statystyka

XVIII.

Nasiennictwo

XIX.

Księgozbiór studencki

XX.

Dokumenty elektroniczne

XXI-XXVI.

Zbiory specjalne

 

 

 

Wykaz tytułów czasopism

 

(wykaz aktualizowanych na bieżąco roczników, numerów, zeszytów znajduje się w katalogu centralnym)

 

 

Czasopisma polskie: 

                                                                                                                                                     

Acta Agraria et Silvestria. Seria leśna

Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestris

Acta Biologica Silesiana

Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Botanica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia

Acta Universitatis Vratislaviensis. Prace Botaniczne

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologia

Arboretum Bolestraszyce

Arboretum Kórnickie

Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje

Archives of Environmental Protection

Archiwum Ochrony Środowiska

Aura

Badania Fizjograficzne. Seria B. Botanika

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B. Botanika

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A. Geografia Fizyczna

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C. Zoologia

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B. Biologia

Badania Fizjograficzne. Seria A. Geografia Fizyczna

Biblioteka

Biodiversity. Research and Conservation

Biuletyn Instytutu Kształtowania Środowiska

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski

Chrońmy przyrodę ojczystą

Dendrobiology

Drzewa, Krzewy, Park

Ekologia Polska

Ekologia Polska Seria B

Fragmenta Floristica et Geobotanica

Fragmenta Floristica et Geobotanica. Seria  Polonica

Hasło Ogrodnicze

Hasło Ogrodniczo-Rolnicze

Komunikaty Dendrologiczne

Kosmos

Kosmos. Seria A. Biologia

Kronika Miasta Poznania

Kronika Wielkopolski

Kwiaty

Kwietnik

Lubuski Przegląd Przyrodniczy

Monographiae Botanicae

Morena

Nature Conservation

Ochrona Przyrody

Ogród, Park, Krajobraz

Ogrodnictwo. Organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Warszawa

Ogrodnictwo. Organ Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie

Ogrodnik. Dwutygodniowe Pismo Ilustrowane

Ogrody, Ogródki, Zieleńce

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Phytocoenosis NS. Archiwum Geobotanicum

Phytocoenosis NS. Supplementum Cartographiae Geobotaniceae

Phytocoenosis. Biuletyn fitosocjologiczny

Phytocoenosis. Biuletyn fitosocjologiczny NS

Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum

Phytocoenosis. Supplementum Bibliographiae Geobotanicae

Pieniny. Przyroda i Człowiek

Polish Botanical Journal

Polish Botanical Studies

Polish Botanical Studies. Guidebook Series.

Polish Ecological Studies

Polish Journal of Ecology

Polish Journal of Soil Science

Postępy Nauk Rolniczych

Prace Botaniczne. Botanical Papers

Prace Ogrodu Botanicznego (UAM)

Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk

Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Prace z zakresu nauk leśnych

Prądnik

Problemy

Przegląd Ogrodniczy (Lwów)

Przegląd Przyrodniczy

Przyroda Polska

Przyroda Polski Zachodniej

Rocznik Dendrologiczny

Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (Lwów)

Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana

Sad i Owoce

Salamandra

Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Sprawozdania. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Studia Naturae Seria A

Studia Naturae

Sylwan

Świat storczyków

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury

Wiadomości Botaniczne

Wiadomości Ekologiczne

Wiadomości Stowarzyszenia Dyplomowanych Ogrodników

Wszechświat

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace botaniczne

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Zieleń Miejska (Abrys Poznań)

Zieleń Miejska. Biuletyn Sekcji Terenów Zielonych NOT

 

 

Czasopisma zagraniczne:

 

Acta Průhoniciana

Alpine Gardener The

Atti della Societa Toscana di Scienze Naturali

Beretning om botanisk havest virksomhed for arene

Bûlleten' Glavnogo botaničeskogo sada (Moskva)

Bûlleten' Botaničeskogo sada

Botaničeskij žurnal

Deutsche Gartenbau Der

Feddes Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis

Fieldiana. Botany

Fieldiana. Life and Earth Sciences

Folia Dendrologica

Gartenpraxis

Gardens Illustrated

Gartenschonheit

Gartenwelt

Gartnerisch-Botanischer Brief

Gleditschia. Beiträge zur botanischen Taxonomie und deren Grenzgebiete

Introdukcìa Roslin

Izvestiâ Akademii Nauk SSSR. Seriâ biologičeskaâ

Izvestiâ Timirâzevskoj sel’skohozâjstvennoj Akademii

Journal of the New York Botanical Garden

Journal of the Royal Horticular Society

Journal of the Torrey Botanical Society The

Kakteen und andere Sukkulenten

Kakteen-Freund Der

Möllers Deutsche Gartner-Zeitung

Morris Arboretum Bulletin

Novon. A journal of botanical nomenclature

Orchidee Die

Pracì Botanìčnogo Sadu ìm. akad. O.V. Fomina. Naukovi Zapiski.

Repertorium Europaeum et Mediterraneum

Repertorium novarum specierum regni vegetabilis.

Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.
          Zentralblatt für Sammlung und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen

Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Beihefte

Sabonet News

Staudengarten Der

Trudy Alma-Atinskogo Botaničeskogo Sada

Trudy Botaničeskogo Instituta Akademii Nauk Armânskoj SSR

Trudy Glavnogo botaničeskogo sada 

Trudy Instituta Botaniki Akademii Nauk Kazahskoj SSR

Vĕdecké práce

Zprávy České botanické společnosti