1961-1970

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW OGRODU BOTANICZNEGO

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W LATACH 1961 - 1970

 

 

 

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

 

Łukasiewicz A., 1970. Lebenszyklen und Entwicklungsperioden der Stauden. Bulletin de la Societe des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Serie D, Sciences Biologiques, 11: 91-103.

 

Łukasiewicz A., 1970. Uszkodzenia roślin przez przymrozki wiosenne (7-14.IV.1968 r.) w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1970. [W:] Wiadomości Botaniczne, 14 (2): 165-168.

 

Łukasiewicz A., 1970. Wpływ specyficznych warunków atmosferycznych w czasie zimy 1968/69 na kolekcję roślin gruntowych w Ogrodzie Botanicznym UAM. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1970. [W:] Wiadomości Botaniczne, 14 (2): 168-170.

 

Górska M., 1969. Przebieg pór fenologicznych w Ogrodzie Botanicznym UAM w latach 1958 - 1967. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3/1969. [W:] Wiadomości Botaniczne, 13 (3): 215-221.

 

Górska M., 1969. Rozmieszczenie Oxytropis pillosa L. w Polsce niżowej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 22: 113-124.

 

Górska M., 1968. Paulownia puszysta (Paulownia tomentosa Steud.) w Poznańskim Ogrodzie Botanicznym. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 4/1968. [W:] Wiadomości Botaniczne, 12 (4): 302-308.

 

Łukasiewicz A., 1968. Udział Poznańskiego Ogrodu Botanicznego w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Kosmos, Seria A, Biologia, 17 (3): 293-295.

 

Andrzejewska H., Łukasiewicz A., 1968. Wpływ łagodnej zimy 1966/67 r. na rytmikę rozwojową niektórych gatunków w r. 1967 na terenie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3/1968. [W:] Wiadomości Botaniczne, 12 (3): 247-250.

 

Górska M., 1967. Broussonetia papyrifera (L.) Vent. w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 4/1967. [W:] Wiadomości Botaniczne, 11 (4): 302-304.

 

Łukasiewicz A., 1967. Cykle życiowe i okresy rozwojowe w życiu bylin. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1967. [W:] Wiadomości Botaniczne, 11 (2): 151-155.

 

Łukasiewicz A., 1967. Cykle Życiowe i okresy rozwojowe w życiu bylin. Część II. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 4/1967. [W:] Wiadomości Botaniczne, 11 (4): 297-301.

 

Łukasiewicz A., 1967. Profesor Zygmunt Czubiński (24.VI.1912-1.II.1967). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3/1967. [W:] Wiadomości Botaniczne, 11 (3): 227-228.

 

Łukasiewicz A., 1967. Uwagi o gatunkach wskaźnikowych dla wyznaczania fenologicznych pór roku. Wiadomości Botaniczne, 11 (2): 129-135.

 

Łukasiewicz A., 1966. Fenologiczne typy bylin. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 1/1966. [W:] Wiadomości Botaniczne, 10 (1): 48-51.

 

Łukasiewicz A., 1966. Rytmika rozwojowa bylin (ze szczególnym uwzględnieniem organów podziemnych). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 30 (1): 86-87.

 

Łukasiewicz A., 1966. Uwagi o przedwczesnej zimie w r. 1965 r. i przebiegu końcowych faz rozwoju u niektórych gatunków roślin na terenie Ogrodu Botanicznego UAM. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1966. [W:] Wiadomości Botaniczne, 10 (2): 123-126.

 

Łukasiewicz A., 1965. Rytmika rozwojowa bylin (ze szczególnym uwzględnieniem fenologii organów nadziemnych). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 29 (1): 85.

 

Łukasiewicz A., 1965. Wpływ uszkodzeń mechanicznych na rytmikę rozwojową bylin. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1965. [W:] Wiadomości Botaniczne, 9 (2): 175-177.

 

Czubiński Z., 1964. Stepowienie Wielkopolski w świetle faktów botanicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Geografia, 5: 19-22.

 

Łukasiewicz A., 1964. Wpływ warunków zewnętrznych na rytmikę rozwojową roślin. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1964. [W:] Wiadomości Botaniczne, 8 (2): 175-177.

 

Łukasiewicz A., 1963. Rytmika rozwojowa gatunków rodzaju Thalictrum L. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 1/1963. [W:] Wiadomości Botaniczne, 7 (1): 67-69.

 

Łukasiewicz A., 1963. Skutki przymrozków wiosennych (30.04. - 03.05.1962 r.) w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3-4/1963. [W:] Wiadomości Botaniczne, 3 (3-4): 240-242.

 

Czubińska M., 1962. Rozmieszczenie Galium rotundifolium L. na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnią, 10: 275-289.

 

Łukasiewicz A., 1962. Dwie formy życiowe Anchusa officinalis L. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1962. [W:] Wiadomości Botaniczne, 6 (2):179-182.

 

Łukasiewicz A., 1962. Trwałość Melandrium album (Mill.) Garcke. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3/1962. [W:] Wiadomości Botaniczne, 6 (3): 264-265.

 

Bielawska A., Górska M., 1961. Obserwacje uszkodzeń mrozowych powstałych w zimie 1955/56 r. w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Biologia, 3: 67-96.

 

Górska M., 1961. Liquidambar styraciflua L. w Poznańskim Ogrodzie Botanicznym. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3/1961. [W:] Wiadomości Botaniczne, 5 (3): 249-251.

 

Łukasiewicz A., 1961. Rytmika rozwojowa roślin bulwiastych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3/1961. [W:] Wiadomości Botaniczne, 5 (3): 243-249.

 

 

 

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

 

Łukasiewicz A., 1970. Mrozoodporność bylin w warunkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 33 (6).

 

Górska M., 1968. Materiały do rozmieszczenia ważniejszych składników świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum) w Polsce niżowej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 32 (4).

 

Łukasiewicz A., 1967. Rytmika rozwojowa bylin (ze szczególnym uwzględnieniem fenologii organów nadziemnych). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 31 (6).

 

Bielawska A., Górska M., 1966. Wpływ ostrej zimy roku 1962/63 na drzewa i krzewy aklimatyzowane w Ogrodzie Botanicznym im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 26 (4).

 

Łukasiewicz A., 1966. Rytmika rozwojowa bylin (ze szczególnym uwzględnieniem organów podziemnych). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 31 (5).

 

Bielawska A., Czubińska M., Górska M., Wolska K., 1964. Obserwacje fenologiczne nad drzewami i krzewami aklimatyzowanymi w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1957-1961. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 28 (3).

 

Czubiński Z., 1962. Mchy i wątrobowce. [W:] Szafer W. (red.) Tatrzański Park Narodowy. Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 338-360.

 

Łukasiewicz A., 1962. Morfologiczno-rozwojowe typy bylin. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 27 (1).

 

  

 

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

 

Karnkowska M., 1962. Praktyczne wskazówki dla hodowców kaktusów (Dokończenie). Hasło Ogrodniczo-Rolnicze, 19 (3): 99-100.

 

Karnkowska M., 1962. Praktyczne wskazówki dla producentów kaktusów. Hasło Ogrodniczo-Rolnicze, 19 (2): 63-53.