PROJEKTY

Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu angażuje się w realizację projektów lokalnych jak i krajowych oraz międzynarodowych. Dotychczas zrealizowane w Ogrodzie projekty obejmowały zagadnienia związane z zamieszkującymi Ogród ptakami oraz z dźwiękami i wzajemnym powiązaniem pomiędzy przyrodą a muzyką, którego często nie jesteśmy świadomi. Efektami zrealizowanych projektów są: ścieżka ornitologiczna oraz strefa dźwięku.

 

Ostatnim realizowanym przez Ogród przedsięwzięciem był udział w międzynarodowym projekcie „Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!”. To projekt adresowany w szczególności do osób z niepełnosprawnościami, mający wzbogacić ofertę ogrodów botanicznych i opracować metody pozwalające najefektywniej dostosować ogrody do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, aby umożliwić im zwiedzanie zielonych enklaw śródmiejskich i podmiejskich.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektów. 

 

 

Nielubiane a potrzebne

 

Botanical Garden: COME IN!

 

Świat ptaków w Ogrodzie Botanicznym UAM

 

Słyszysz? Muzyka w przyrodzie a przyroda w muzyce