Gromada rośliny okrytozalążkowe Magnoliophyta

Gromada rośliny okrytozalążkowe Magnoliophyta;

klasa Liliopsida - rośliny jednoliścienne

 

Największy obszar Działu Systematyki Roślin zajmują rośliny okrytozalążkowe Magnoliophyta (Anthophyta, Angiospermae). W zachodniej części, w sąsiedztwie roślin nagozalążkowych, zgrupowano rośliny jednoliścienne Liliopsida, według systemu Englera starszą linię rozwojową okrytozalążkowych, w systemach molekularnych klad, który wykształcił się po wczesnych dwuliściennych, a przed właściwymi dwuliściennymi. Klasa ta obejmuje 25% roślin okrytozalążkowych (około 65000 gatunków) i jest dzielona na 38 rzędów, 104 rodziny i około 3000 rodzajów.

 

W omawianym dziale przedstawiają ją rośliny zielne należące do liliowych Liliidae (największego i najsilniej rozgałęzionego szeregu rozwojowego), a także do arekowych Arecidae. Na kolekcję składają się rodziny, których przedstawiciele prezentują nadrzędy: Lilianae (m.in. storczykowate Orchidaceae, liliowate Liliaceae s. l., kosaćcowate Iridaceae, amarylkowate Amaryllidaceae), Zingiberanae (imbirowate Zingiberaceae), Commelinanae (komelinowate Commelinaceae), Juncanae (sitowate Juncaceae, ciborowate Cyperaceae) i Poanae (wiechlinowate Poaceae).

 

Trillium grandiflorum (fot. T. K.)

 

Sesleria nitida

Sesleria nitida - jednoliścienne (fot. T. K.)

  Najliczniejsze i najbardziej atrakcyjne wśród prezentowanych roślin jednoliściennych są wiechlinowate (trawy). Ich zbiór liczy ponad 100 gatunków. Na kwaterze rosną m.in. przedstawiciele Bambusoideae, osiągające ponad 4 m wysokości lasecznice (Arundo), ich odmiany o kremowo paskowanych liściach, gatunki i odmiany uprawne miskantów (Miscanthus), pięknie przebarwiające się jesienią eriant czerwieniejący (Erianthus purpurascens), złote rozplenice (Pennisetum), barwne odmiany Hakonechloa macra i pochodząca z Wysp Japońskich łososiowa temeda (Themeda triandra var. japonica).

 

(Oprac. B. G.)