Gromada Paprotniki Pteridophyta

Gromada Paprotniki Pteridophyta

(współcześnie klad monilofity Monilophyta)

 

Kwatera roślin zarodnikowych (fot. T. K.)

 

Filogenetycznie najstarsze rośliny naczyniowe zaprezentowane w Dziale Systematyki Roślin to paprotniki Pteridophyta, takson obecnie wyróżniany jako monilofity Monilophyta, nie obejmujące wszystkich przedstawicieli Pteridophyta. Zbiór ten, unikatowy pod względem liczebnym i składu gatunkowego, liczy około 200 gatunków i odmian pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego, wysadzonych w określonym porządku systematycznym.

 

Skrzypowe Equisetopsida (Articulatae, Sphenopsida, Equisetatae), liczące ok. 15 gatunków należących do rodziny skrzypowatych Equisetaceae, prezentują pospolity krajowy skrzyp zimowy Equisetum hyemale oraz olbrzymi E. telmateia, najokazalszy z krajowych taksonów.

Adiantum pedatumAdiantum pedatum - monilofity Monilophyta (fot. T. K.)

 

Osmunda cinnamomeaOsmunda cinnamomea (fot. T. K.)  

W kolekcji paprotników liczebnie dominują taksony z klasy paprociowych Pteropsida (Polypodiatae, Filicopsida, Filicatae, Filices,Filicinae, Polypodiopsida). Filogenetycznie starsze wśród nich są nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum) z nasięźrzałowych Ophioglossidae oraz długosze (Osmunda) - królewski (O. regalis), wschodni (O. orientalis), Claytona (O. claytoniana) i cynamonowy (O. cinnamomea), należące do długoszowych Osmundidae. Najliczniejsi są przedstawiciele paprotkowych Polypodiidae (inaczej paproci cienkozarodniowych Filicidae, w innym ujęciu klasyfikacyjnym), dominujących dziś na Ziemi. Bogate w gatunki są między innymi rodzaje paprotnik (Polystichum), nerecznica (Dryopteris), wietlica (Athyrium) i rozrzutka (Woodsia). Na uwagę zasługują m. in. nerecznice - czerwonozawijkowa (Dryopteris erythrosora), sagowcowa (D. cycadina) i Siebolda (D. sieboldii), a także paprotniki - bożonarodzeniowy (Polystichum acrostichoides) i zbrojny (P. munitum), jak również liczne formy paprotnika szczecinkozębnego (P. setiferum). Odmiany ozdobne paproci, wysadzone w runie pod metasekwojami, zostały wyselekcjonowane z natury.

 

 

 

 (Oprac. B. G.)