Fizjografia

 

Powierzchnia: ok. 22 ha

 

Położenie: znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Jeżyce - położenie geograficzne wyznaczają współrzędne 52º 25’ szer. geogr. pn. i 16º 53’ dł. geogr. wsch.

 

Wysokość nad poziomem morza: wyniesiony do 89 m n. p. m. od strony południowej łagodnie obniża się do 70 m n.p.m., ku północy.

 

Rzeźba terenu: większa część Ogrodu leży na wysoczyźnie morenowej. Teren Ogrodu jest naturalnie wypłaszczony i tylko lokalnie rzeźba jest bardziej urozmaicona.

Naturalna rzeźba terenu została wzbogacona przez usypanie dwóch wzniesień pod alpinarium i wydmę. Uformowano także malownicze skarpy od strony ulicy Botanicznej. Ponadto w wielu punktach Ogrodu wyeksponowane zostały głazy narzutowe.

 

Klimat: Poznań zalicza się do środkowo-wielkopolskiego regionu klimatycznego. Według danych wieloletnich średnia roczna temperatura powietrza jest stosunkowo wysoka i wynosi 8,2° C. Średnia roczna suma opadów w Poznaniu wynosi około 517 mm. Oprócz deszczy zwykłych na terenie miasta są spotykane też nawalne.

 

Stosunki wodne: podziemne wody gruntowe, dostępne dla korzeni roślin, występują na głębokości: 2,5 m w centralnej partii Ogrodu; 0,5 m w północnej oraz 4,7 m w południowej. Wody te zasilają sztuczny staw w dolinie byłego strumienia Seganki.

 

Gleby: na obszarze Ogrodu występują gleby brunatne wyługowane i mineralno-murszowe. W wielu miejscach gleby zostały antropogenicznie przekształcone. Ich górne poziomy, do głębokości około 1 m, zostały zastąpione żyznym podłożem ogrodniczym.

 

 Fot. A. K.