DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKO - SPOŁECZNA

Do ważnych zadań Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu należy popularyzacja wiedzy przyrodniczej. Zgodnie z wytycznymi IV Światowego Kongresu Ogrodów Botanicznych w Asherville (USA 2000 rok), kolekcje roślinne są przekształcane w celu przystosowania ich do szeroko rozumianych potrzeb ogólnospołecznej edukacji botanicznej. Realizowane różnorodne programy edukacyjne wpisują się w projekty koordynowane przez światowe, regionalne i krajowe organizacje: m.in. Międzynarodową Unię Ogrodów Botanicznych (IABG), Radę Ogrodów Botanicznych w Polsce oraz Polskie Stowarzyszenie Ogrodów Botanicznych.

 

Wprowadzane są wielo tematyczne oferty edukacyjne, rozbudowuje się systemy tras dydaktycznych oraz wzbogaca zestawy różnorodnych tablic informacyjnych. Powstają liczne publikacje popularyzatorskie.

 

Ogród świadczy usługi na rzecz licznych obiektów uniwersyteckich. Dnia 9 czerwca 2003 roku została powołana zarządzeniem J.M. Rektora Sekcja ds. utrzymania terenów zieleni UAM. W ramach jej działalności przygotowano oraz zrealizowano projekty urządzenia zieleni na licznych obiektach uniwersyteckich, m. im wokół budynków Coll. Biologicum, Coll. Geographicum i Coll. Geologicum na Morasku. Wykonano również projekt kompleksowej renowacji zabytkowej zieleni przed budynkami Coll. Minus i Auli Uniwersyteckiej. Prace obejmują także inne obiekty, m.in. Coll. Europaeum w Gnieźnie, Coll. Polonicum w Słubicach, czy zespół parkowo-pałacowy w Obrzycku.

 

Od 2001 roku Ogród Botaniczny otwiera swe podwoje dla publiczności organizując w dniach 1-3 maja imprezę charytatywną pod nazwą "Majówka w Botaniku". Podczas trwania festynu jest prowadzona kwesta na rzecz pacjentów poznańskich ośrodków opieki paliatywnej - Hospicjum Domowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej oraz Hospicjum Palium. Patronat sprawują: J.M. Rektor UAM, Prezydent Miasta Poznania oraz Wojewoda Wielkopolski. W tradycyjnych majowych spotkaniach uczestniczy wielu znanych Poznanian: przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, którzy swą obecnością i występami wspierają instytucje roztaczające opiekę nad ludźmi cierpiącymi.

 

Ogród Botaniczny bardzo aktywnie współpracuje z Władzami Miasta w zakresie terenów zieleni, wykonując liczne ekspertyzy i opinie, a także współuczestnicząc w realizacji wielu przedsięwzięć poprzez nieodpłatne udostępnianie materiału roślinnego.

 

Ze względu na unikatowy charakter kolekcji roślinnych Ogród Botaniczny UAM jest obiektem o dużych walorach poznawczych, wysoko cenionym przez pracowników i studentów wszystkich uczelni. Ze względu na swoją urodę jest on również popularnym miejscem spotkań tysięcy kochających swój "Botanik" Poznaniaków.

 

(Oprac. K. W.)