DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Obok badań naukowych edukacja należy do wiodącej działalności Ogrodu Botanicznego UAM. Bogate kolekcje roślinne, celowo skomponowane w różne działy tematyczne (m. in. biologii, ekologii, geografii, systematyki, roślin rzadkich i ginących), umożliwiają kształcenie w zakresie różnorakiej problematyki związanej ze światem roślin. W procesie dydaktycznym są też szeroko wykorzystywane wyniki studiów naukowych prowadzonych przez pracowników placówki na terenie kraju i poza jego granicami.

 

Obciążenia dydaktyczne pracowników naukowych i doktorantów OB UAM głównie są związane z przedmiotami prowadzonymi przez dwie jednostki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a mianowicie Wydział Biologii oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

 

Pracownicy naukowi OB UAM wykładają również na: Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

 

W ciągu około 65 lat działalności dydaktycznej naszej placówki, pod kierunkiem pracowników Ogrodu, swe prace dyplomowe napisało około 80 licencjatów, 50 magistrantów oraz 9 doktorantów. Są wśród nich prace wyróżnione, ze względu na szczególnie wysoki poziom naukowy. Ponadto dwóch naukowców uzyskało stopień doktora habilitowanego, a trzech tytuł profesora. Wykonywane są kolejne prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.

 

Na terenie Ogrodu zostały poprowadzone ścieżki dydaktyczne, które wraz z przewodnikiem (wydanym tylko w formie papierowej) slużą pomocą w samokształceniu.