CENNIK

   

    

Typ zajęć

Czas 
trwania

Minimalna 
grupa  

Koszt 

WYCIECZKA 60 minut 10 osób 15 zł/os.
ZAJĘCIA ZŁOŻONE 90 minut 10 osób 25-30 zł/os.*

* "Wierzba, sosna, len i inni darczyńcy" - 30 zł/os.

pozostałe zajęcia złożone - niższa z podanych kwot