Botanical Garden: COME IN!

 

Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!

 

 

 

 

O PROJEKCIE

 

Międzynarodowy projekt „Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!” finansowany w ramach programu Erasmus + jest adresowany do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Organizacjami partnerskimi są Ogród Botaniczny im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ogród Botaniczny w Pradze, Ogród Botaniczny w Göteborgui Węgierskie Stowarzyszenie Ogrodów Botanicznych i Arboretów. Głównym celem współpracy jest opracowanie metod udostępniania ogrodów botanicznych zwiedzającym o specjalnych potrzebach.

 

www.garden-comein.com

 

W ciągu trzech lat trwania projektu przewidzianych jest 5 spotkań międzynarodowych.

 

 

              

 

 

 

Planowane rezultaty projektu:

 

  • "Metodologia pracy ze zwiedzającymi o specjalnych potrzebach w ogrodach botanicznych" (dostępna online)
  • Wystawa wszystkich zmysłów "Never alone - secrets of symbiosis" (Nigdy nie jesteś sam - tajemnice symbiozy) zorganizowana w Ogrodzie Botanicznym w Pradze, 12.10 - 04.11.2019 – wskazująca, w jaki sposób można poznawać przyrodę używając wszystkich zmysłów
  • międzynarodowa konferencja„Botanical garden: A green world for everyone! Educational activities for visitors with special needs in green spaces”, która odbędzie się w  Poznaniu, 09-11 czerwca 2019r”

 

 

Pierwsze spotkanie

Pierwsze wprowadzające spotkanie odbyło się w Pradze. Uczestnicy m.in. zapoznali się z systemem informacji skierowanym dla osób niewidomych zastosowanym w Ogrodzie Botanicznym w Pradze, a także przeszli szkolenie z metod pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

 

 

 

 

Drugie spotkanie 

W dniach 22-24 sierpnia w Gӧteborgu odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!”. Partnerzy projektu przedstawili sytuację osób z niepełnosprawnościami w swoich krajach, a także dyskutowali na temat metodologii i organizacji konferencji. Wybrano również hasło przewodnie, pod którym zorganizowana zostanie „Wystawa dla wszystkich zmysłów”. Będzie można podziwiać ją w Ogrodzie Botanicznym w Pradze w październiku 2018 roku.

 

  

 

 

 

Trzecie spotkanie  

Trzecie międzynarodowe spotkanie, zorganizowane przez Węgierskie Stowarzyszenie Ogrodów Botanicznych i Arboretów, odbyło się w Budapeszcie od 23 do 28 kwietnia 2018 roku. Podczas spotkania pracowaliśmy nad przygotowaniem wystawy wszystkich zmysłów i międzynarodowej konferencji. Mieliśmy również okazję zwiedzić Narodowy Ogród Botaniczny w Vácrátót, Ogród Zoologiczny i Botaniczny Fuveszkert-Budapeszt, a także Ogród Botaniczny Uniwersytetu Loranda Eötvösa.

 

 

 

 

Czwarte spotkanie 

Od 12 października do 5 listopada w Praskim Ogrodzie Botanicznym można było zobaczyć wystawę wszystkich zmysłów „Nie jesteś sam - Sekrety symbiozy”. Ekspozycja została zorganizowana w ramach projektu i była skierowana w szczególności do osób niedowidzących i niewidomych.  Zwiedzający mogli nie tylko oglądać, ale także dotykać, wąchać, a nawet smakować niektóre eksponaty. Dodatkowo dostępny był audioprzewodnik w języku czeskim i angielskim, gdzie poza informacjami, nagrane były również dźwięki natury. Większość eksponatów rozmieszczono na specjalnie dostosowanych stołach, na brzegach których przymocowano opisy w druku tradycyjnym i alfabecie Braille'a. Otwarcie wystawy zostało połączone z czwartym międzynarodowym spotkaniem zespołu projektowego. Zdjęcia z wernisażu i ostatnich przygotowań do niego prezentujemy poniżej.

 


 

 

Konferencja

W dniach 09-12 czerwca 2019 w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja „Botanical garden: A green world for everyone! Educational activities for visitors with special needs in green spaces”. Uczestniczyło w niej 130 osób z 22 państw. Konferencja była wydarzeniem podsumowującym projekt, a także rozpowszechniającym jego efekty. Wszyscy uczestnicy otrzymali opracowanie przygotowane w ramach naszej współpracy „Botanical Garden: Come in! Visitors with special needs in botanical gardens. Metodology. Mieli również okazję zwiedzić wystawę wszystkich zmysłów „Never alone – Secret of Symbiosis” zorganizowaną w Ogrodzie Botanicznym UAM w dniach 10-30.06.2019.

Podczas konferencji, poza sesjami referatowymi i posterowymi, zorganizowano również warsztaty - praktyczne przykłady pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach sesji terenowej zaplanowano zwiedzanie dostosowanego do potrzeb dzieci niewidomych Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, a także wycieczkę do Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

 

  

  

  

 

 

 

Piąte spotkanie

Piąte i ostatnie spotkanie było połączone z konferencją międzynawową zorganizowaną w ramach projektu. Odbyło się 13.06.2019 w Ogrodzie Botanicznym UAM.

Po dyskusji podsumowującej projekt wspólnie udaliśmy się do Bramy Poznania, gdzie poza zwiedzeniem interesującej ekspozycji, mogliśmy zapoznać się z rozwiązaniami dotyczącymi dostosowań obiektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Rezultat trzyletniej współpracy

Metodologia (wersja angielska z szatą graficzną)  abstract_template
Załącznik - tabelka (wersja angielska)

 

abstract_template 

Metodologia (wersja polska - tekst)

 

abstract_template 

Załącznik - tabelka (wersja polska)  abstract_template