1981-1990

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW OGRODU BOTANICZNEGO

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W LATACH 1981 - 1990

 

 

 

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

 

Górska-Zajączkowska M., Jańczyk J., Węglarski K., 1989. Ostnica Jana (Stipa joannis Čel.) rzadki i zagrożony gatunek flory Polski. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 6. [W:] Wiadomości Botaniczne, 33 (3): 95-109.

 

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 1989. Charakterystyka ekologiczno-morfologiczna Rubus caesius L. w zbiorowiskach leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego (Ecological and morphological characteristics of Rubus caesius L. in the forestry communities of the Wielkopolska National Park). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 5 [W:] Wiadomości Botaniczne, 33 (2): 5-15.

 

Łukasiewicz A., Wojtowicz W., 1989. Projektowane kolekcje rodzimych gatunków roślin rzadkich i ginących w Ogrodzie Botanicznych UAM w Poznaniu (Planned collections of native, rare and threatened plant species in Adam Mickiewicz University Botanical Garden). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 6. [W:] Wiadomości Botaniczne , 33 (3): 57-63.

 

Łukasiewicz A., 1989. Wpływ katastrofalnej suszy w latach 1982 i 1983 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM i na terenie miasta Poznania (Influence of catastrophic drought in 1982 and 1983 on trees and shrubs in the Botanical Garden of A. Mickiewicz University and the city-area of Poznan). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 5. [W:] Wiadomości Botaniczne, część I (Part I), 33 (2): 21-32; część II (Part II), 33 (2): 33-52.

 

Zenkteler E., 1989. „Zielone szkoły” elementem edukacji przyrodniczej społeczeństwa w Republice Federalnej Niemiec. Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 6. [W:] Wiadomości Botaniczne , 33 (3): 79-86.

 

Łukasiewicz A., 1988. Waloryzacja cech przy określaniu życiowych form roślin (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków psammofilnych) (Characters valorization in qualifying live - forms of plants psammophil (with particular reference to the psammophil plants)). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 4. [W:] Wiadomości Botaniczne, 32 (4): 67-77.

 

Łukasiewicz A., 1988. Wspomnienia pośmiertne o Telesforze Łukowskim (28.XI.1910-13.V.1987). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 4. [W:] Wiadomości Botaniczne, 32 (4): 65-66.

 

Węglarski K., 1988. Vegetational zonation in the Paistunturit-Massif in the Kevo National Park (North Finland) (Układ piętrowy roślinności w masywie Paistunturit w Parku Narodowym Kevo (Północna Finlandia)). Fragmenta Floristica et Geobotanika, 33 (1-2): 191-210.

 

Jańczyk J., 1987. Ogrody Botaniczne w Helsinkach i Oulu (Finlandia) - kierunki rozwoju i kolekcje roślinne (Botanical Gardens in Helsinki and Oulu (Finland) - direction of progres and plant collections. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 1. [W:] Wiadomości Botaniczne, 31 (2): 31-37.

 

Łukasiewicz A., 1987. Metod fenologičeskich nabljudenij predlagaemyj Polskim botaničeskim sadam i arboretam. Folia Dendrologia, 14: 69-75.

 

Łukasiewicz A., 1987. Możliwości pomocy Ogrodów Botanicznych i Arboretów w rewaloryzacji i utrzymaniu parków zabytkowych (Assistence possibilities of Botanical Gardens and arboreta in revalorization and maintaining antique parks). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 1. [W:] Wiadomości Botaniczne, 31 (2): 19-21.

 

Łukasiewicz A., 1987. Od Redakcji. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 1. [W:] Wiadomości Botaniczne, 31 (2): 5-6.

 

 Łukasiewicz A., 1987. Powiększenie Ogrodu Botanicznego im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Extension of the Botanical Garden of A. Mickiewicz University in Poznan). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 1. [W:] Wiadomości Botaniczne , 31 (2): 23-25.

 

Łukasiewicz A., 1987. Sprawozdanie z działalności Komisji Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN za lata 1978-1985 (Report on Activities of the Committee of Botanical Gardens and Arborete at the Committee of Botany of the Polish Academy of Sciencein the years 1978-1985). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów , wkładka nr 1. [W:] Wiadomości Botaniczne , 31 (2): 9-17.

 

Łukasiewicz A., 1987. Wpływ surowej zimy 1984/1985 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu (The influence of the severe winter 1984/1985 on the development of trees and shrubs in the Botanical Garden of the Mickiewicz University in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 2. [W:] Wiadomości Botaniczne, 31 (4): 5-36.

 

Łukasiewicz A., 1987. Wstęp. [W:] Łukasiewicz A. (red. nauk.), 1987. Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 7.

 

Łukasiewicz A., 1987. Rozwój ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce na tle światowego rozwoju tych instytucji. [W:] Łukasiewicz A. (red. nauk.), 1987. Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 8-11.

 

Łukasiewicz A., 1987. Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu. [W:] Ogrody Botaniczne i arboreta w Polsce. [W:] Łukasiewicz A. (red. nauk.), 1987. Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 43-53.

 

Łukasiewicz A., 1987. Organizacja ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce oraz przewidywany dalszy ich rozwój. [W:] Łukasiewicz A. (red. nauk.), 1987. Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 145-148.

 

Łukasiewicz A., 1987. Zasługi prof. Władysława Szafera dla rozwoju polskich ogrodów botanicznych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 1. [W:] Wiadomości Botaniczne, 31 (2): 7-8.

 

Awzan L., Kasprowicz M., Węglarski K., 1986/1987. Zmienność górnoreglowego boru karpackiego oraz morfologia świerka przy górnej granicy lasu na północnych zboczach Babiej Góry. Rocznik Dendrologiczny, 37: 5-24.

 

Łukasiewicz A., 1986/87. Bluszcz (Hedera helix L.) i jego rytmika rozwojowa w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Ivy (Hedera helix L.) and its developmental rhythm under the conditions of UAM Botanical Garden in Poznan). Rocznik Dendrologiczny, 37: 139-149.

 

Łukasiewicz A., 1986. Rola doborów roślin w racjonalnym przyrodniczym zagospodarowaniu środowiska miejsko-przemysłowego (The role of plant choice in the rational, natural arrangement of urban - industrial environment). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 30 (1): 85-90.

 

Łukasiewicz A., 1986. Untersuchungsmethoden zur Erhaltung seltener und bedrohter heimischer Pflanzenarten im Botanischen Garten der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań. [W:] Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule “Dr. Theodor Neubauer” Erfurt-Mühlhausen, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe, 22 (2): 15-19.

 

Węglarski K., 1986. Rytmika sezonowa Stipa joannis Čel. w rhizarium Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Seasonal rhythm of Stipa joannis Čel. in rhizotron of A. Mickiewicz University Botanical Garden). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 30 (1): 65-71.

 

Awzan L., Węglarski K., 1985. Ogród Botaniczny Berlin-Dahlem - kierunki badań naukowych i kolekcje roślinne (Botanical Garden Berlin-Dahlem - scientific activities and plant collections). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 29 (4): 317-321.

 

Awzan L., Węglarski K., 1985. XV Konferencja Ogrodów Botanicznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Dreźnie w dniach 8 VI - 11 VI 1983 (The XVth Conference of Botanic Gardens of German Democratic Republic, Dresden, 8 VI - 11 VI 1983). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 29 (4): 315-316.

 

Awzan L., Węglarski K., 1985. Szklarnia arktyczna Ogrodu Botanicznego w Kopenhadze (The Arctic Greenhouse in the Botanical Garden in Copenhagen). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 29 (4): 311-314.

 

Górska-Zajączkowska M., Łukasiewicz A., 1985. Jubileuszowa Konferencja ogrodów botanicznych ČSRS. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 29 (4): 323-327. 

 

Łukasiewicz A., 1985. Rola ogrodów botanicznych i arboretów w ochronie gatunków rzadkich i ginących (The role of Botanic Gardens and arboretas in the conservation of rare and threatened  plant species). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 29 (2): 137-151.

 

Łukasiewicz A., 1985. Rytmika rozwojowa Parrotia persica (DC.) C. A. Mey w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Rhytmics developmental of Parrotia persica (DC.) C. A. Mey in condition of A. Mickiewicz University in Poznan). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 29 (2): 153-161.

 

Awzan L., Węglarski K., 1984. Wycieczka przyrodnicza z Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu do krajów Afryki Zachodniej (Collecting trip to West African countries from Botanical Garden of Adam Mickiewicz University of Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 28 (3): 237-243.

 

Łukasiewicz A., 1984. Metodyka pracy nad zachowaniem gatunków rzadkich i ginących, stosowana w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu (Methods of work on the preservation of rare and perishing plant species used in Botanical Garden of the A. Mickiewicz University in Poznan). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 28 (2): 165-168.

 

Łukasiewicz A., 1984. Potrzeba ujednolicenia metodyki fenologicznej w polskich ogrodach botanicznych i arboretach (Necessity of standarization of phenological methods in Polish Botanical Gardens and Arboreta). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 28 (2): 153-158.

 

Górska-Zajączkowska M., 1983. Rytmika rozwojowa Kolkwitzia amabilis Graebn. w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu (The rythm of the developments Kolkwitzia amabilis in the Botanical Garden of the Mickiewicz University in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 27 (2): 131-135.

 

Łukasiewicz A., Górska Zajączkowska M., 1983. Fenologiczne pory roku w Poznaniu w latach 1968-1979. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 27 (1): 67-75.

 

Łukasiewicz A., 1983. Kulturalno-wychowawcza rola ogrodów botanicznych w Polsce. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 27 (2): 135-140.

 

Łukasiewicz A., 1983. VIII Dendrologiczny Kongres Krajów Socjalistycznych w Tbilisi w dniach 27.V. - 3.VI.1982 roku. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 27 (4): 289-294.

 

Łukasiewicz A., 1983. Program nowoczesnego ogrodu botanicznego w ujęciu H. Teuschera – twórcy Ogrodu Botanicznego w Montrealu  - na podstawie pracy: „Program for an Ideal Botanical Garden”, Montreal 1940. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne,  27 (2): 147-156.

 

Łukasiewicz A., 1982. Kryteria lokalizacji działów botanicznych w nowo powstających ogrodach botanicznych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 26 (4): 219-221.

 

Łukasiewicz A., 1982. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jego działalność. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 26 (3): 145-150.

 

Łukasiewicz A., 1982. Prawdziwość oznaczeń roślin w ogrodach botanicznych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 26 (4): 233-235.

 

Łukasiewicz A., 1982. Profil i problematyka „Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów”. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 26 (3): 133-135.

 

Wójtowicz W., 1982. Obserwacje fenologiczne wybranych gatunków krzewów azjatyckich w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Phenological observations of some chosen Asiatic shrub species under the conditions of the A. Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 26 (4): 221-225.

 

Łukasiewicz A., 1981. Literatura dotycząca ogrodów botanicznych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne 25 (2): 135-146.

 

 

 

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

 

Łukasiewicz A. (red. nauk.), 1987. Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

 

Łukasiewicz A., 1981. Rośliny okrywowe dla zieleni miejskiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia Nr 19, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Łukasiewicz A., 1982. Kryteria prawidłowego rozwoju terenów zieleni w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta Poznania. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia Nr 21, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

 

 

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

 

Łukasiewicz A., 1989. Criteria of collecting rare and threatened plants from their natural localities. [W:] The 3rd International Meeting of the European – Mediterranean Division of the International Association of the Botanical Gardens (29 May-June 1989), Budapest-Vácrátót Węgry. materiały konferencyjne - streszczenie referatu.

 

Łukasiewicz A., 1989. Drzewa w środowisku miejsko-przemysłowym. [W:] Białobok S. (red. Serii). Życie drzew w skażonym środowisku. Seria: Nasze drzewa leśne. Monografie popularnonaukowe, tom 21. Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii. PWN, Warszawa-Poznań: 49-85.

 

Jańczyk J., Węglarski K., 1988. Najpiękniejsze ogrody świata: Ogród Botaniczny Orman - Ghiza w Kairze - Egipt. Kwiaty, 3: 8-9.

 

Jańczyk J., Węglarski K., 1987. Poznajmy najciekawsze zakątki Europy: Oulu - Ogród Botaniczny na kole polarnym. Kwiaty, 4: 8-9.

 

Łukasiewicz A., 1987. Projekt trwałego zachowania nienaruszalności terenów zieleni śródmiejskiej oraz najcenniejszych terenów środowiskotwórczych w aglomeracji poznańskiej. Kronika Miasta Poznania, 40 (1): 5-17.

 

Łukasiewicz A., 1986. Możliwości przyrodniczego zagospodarowania śródmieścia Poznania. Kronika Wielkopolski, 2 (41): 212-226.

 

Łukasiewicz A., 1986. Znaczenie Ogrodu Botanicznego UAM dla ochrony środowiska.  Kronika Wielkopolski, 2 (41): 191-211.

 

Awzan L., Węglarski K., 1985. Ogród Botaniczny w Kopenhadze. Kwiaty, 2: 22.

 

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1985. Łanowe występowanie sasanki łąkowej Pulsatilla pratensis w Wolinie. Chrońmy przyrodę ojczystą, 41 (4): 54-56.

 

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1985. Stanowisko roślin chronionych w Borach Tucholskich na Pomorzu Zachodnim. Chrońmy przyrodę ojczystą, 41 (5): 54-56.

 

Awzan L., Węglarski K., 1984. Wyspy Kanaryjskie - zielony przedsionek Afryki. Kwiaty, 4: 21-22.

 

Łukasiewicz A., 1984. Wystawa „Flora-Olomouc 1983” - Czechosłowacja. Kwiaty, 2: 22.

 

Łukasiewicz A., 1982. Wspomnienie pośmiertne o profesorze Jarosławie Urbańskim. Ogrodnictwo, 19 (2): 56.

 

Łukasiewicz A., 1981. Ekstensywne powierzchnie trawiaste na terenach zieleni. Ogrodnictwo, 18 (5): 134-140.