1971-1980

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW OGRODU BOTANICZNEGO

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W LATACH 1971 - 1980

 

 

 

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

 

Łukasiewicz A., 1980. Konkurs na nowoczesny Ogród Botaniczny w Pawłowicach koło Poznania. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 24 (4): 284-289.

 

Łukasiewicz A., 1980. Vorgesehene Typen moderner Botanischer Gärten in der VR Polen und ihre Aufgaben. [W:] Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Mathematisch-Natruwissenschaftliche Reihe: 337–339.

 

Łukasiewicz A., 1978. Der Botanische Garten der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań und die Probleme seiner weiteren Entwicklung. [W:] Zu Problemen Botanischer Gärten. Entwicklung der Botanischen Gärten zu Bildungs- und Naherholungszentrenn des Territoriums. Wissenschaftliche Beiträge der Karl-Marx-Universität, Leipzig: 23-28.

 

Łukasiewicz A., 1978. Der Botanische Garten Poznan und die Probleme seiner weiteren Entwicklung. Gärtnerisch-Botanischer Brief, 55: 37.

 

Łukasiewicz A., 1978. Dotychczasowa działalność Komisji Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 1/1978. [W:] Wiadomości Botaniczne, 22 (4): 261-271.

 

Łukasiewicz A., 1978. Fafajok növekedésvizsgálata Poznan város területén. [W:] W. Nagy Agnes (A sorozatot szerkeszti). A fák és a város. A települések zöldterületeinek létesítése, fenntartása és biológiai kérdései. Biológiai környezetünk védelme. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest: 105-108.

 

Łukasiewicz A., 1978. Uwagi o opracowywaniu Index Seminum w ogrodach botanicznych i instytucjach pokrewnych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 1/1978. [W:] Wiadomości Botaniczne, 22 (4): 256-261.

 

Łukasiewicz A., 1977. Kryteria warunkujące rozwój ogrodów botanicznych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 1/1977. [W:] Wiadomości Botaniczne, 21 (3): 198-201.

 

Łukasiewicz A., 1977. Pjatidesjatiletie Botaničeskogo Sada Universiteta im. A. Mickiewicza v Poznani. Biulleten Gławnowo Botaniczeckowo Sada Akademii Nauk SSSR, 103: 108-110.

 

Górska M., 1976. Obserwacje fenologiczne w zespołach leśnych. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, Botanika, 29: 179-208.

 

Łukasiewicz A., 1976. Historia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu i perspektywy jego rozwoju. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1976. [W:] Wiadomości Botaniczne, 20 (4): 249-258.

 

Łukasiewicz A., 1976. O zadačach i razvitii botaničeskich sadow Pnr. Biulleten Gławnowo Botaniczeckowo Sada, 100: 67-68.

 

Łukasiewicz A., 1976. Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1976. [W:] Wiadomości Botaniczne, 20 (4): 247-249.

 

Łukasiewicz A., 1976. Wyróżnianie rocznych przyrostów w nadziemnych i podziemnych częściach bylin. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, Botanika, 29: 147-178.

 

Górska M., 1975. Rytmika rozwojowa Prinsepia sinensis w Poznańskim Ogrodzie Botanicznym. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1975. [W:] Wiadomości Botaniczne, 19 (2): 129-132.

 

Łukasiewicz A., 1975. Sprawozdanie z działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce za rok 1974. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1975. [W:] Wiadomości Botaniczne, 19 (2): 134-138.

 

Łukasiewicz A., 1975. Wpływ warunków miejskich na rytmikę rozwojową roślin. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 1/1975. [W:] Wiadomości Botaniczne, 19 (1): 85-90.

 

Łukasiewicz A., 1974. Dobór drzew, krzewów i bylin dla warunków m. Poznania. (część II - Krzewy). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1974. [W:] Wiadomości Botaniczne, 18 (3): 201-215.

 

Łukasiewicz A., 1974. Dobór drzew, krzewów i bylin dla warunków m. Poznania (część III - Byliny). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3/1974. [W:] Wiadomości Botaniczne, 18 (4): 256-272.

 

Łukasiewicz A., 1973. Dobór drzew, krzewów i bylin dla m. Poznania (część I. - Drzewa) Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 4/1973. [W:] Wiadomości Botaniczne, 17 (4): 252-264.

 

Łukasiewicz A., 1973. Kryteria doboru pracowników naukowych w ogrodach botanicznych. Kosmos, Seria A, Biologia, 22 (1): 51-55.

 

Łukasiewicz A., 1973. Űber den Einflus besonders strenger Winter auf in der Stadt Poznań angepflanzte Staudenarten. Livraison , Bulletin de la Societe des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Seria D, 14: 13-23.

 

Łukasiewicz A., 1971. Problemy i funkcje współczesnych ogrodów botanicznych. Kosmos, Seria A, Biologia, 20 (3): 247-252.

 

Łukasiewicz A., Kubiak M., 1971. Rytmika sezonowa Aesculus hippocastanum L. w różnych siedliskach. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3/1971. [W:] Wiadomości Botaniczne, 15 (3): 222-227.

 

 

 

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

 

Łukasiewicz A., 1980. Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia Nr 14, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Łukasiewicz A., 1978. Ramowy program budowy nowoczesnych ogrodów botanicznych w Polsce. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia Nr 9, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Łukasiewicz A., 1978. Rozwój drzew i krzewów na terenie miasta Poznania. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 49.

 

Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dzieje i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Łukasiewicz A., 1975. Historia Ogrodu Botanicznego UAM. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 7-20.

 

Łukasiewicz A., 1975. Działalność naukowa Ogrodu Botanicznego UAM. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 21-26.

 

Łukasiewicz A., 1975. Rhizarium (laboratorium korzeniowe) w Ogrodzie Botanicznym UAM. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 27-30.

 

Łukasiewicz A., 1975. Dobór roślin wskaźnikowych dla określenia fenologicznych pór roku w rejonie Poznania. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 31-44.

 

Łukasiewicz A., Wolska K. 1975. Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego UAM. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 50-59.

 

Łukasiewicz A., 1975. Perspektywy i możliwości rozwoju przestrzennego terenów zieleni m. Poznania. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 72-93.

 

Łukasiewicz A., 1975. Dobór roślin dla terenów zieleni m. Poznania. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 93-152.

 

Łukasiewicz A., 1975. Możliwości kształtowania warunków glebowych dla intensywnych nasadzeń zieleni miejskiej w rejonie śródmieścia. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 152-155.

 

Łukasiewicz A., 1975. Rośliny okrywowe i możliwości ich stosowania w obrębie terenów zieleni m. Poznania. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 156-164.

 

Łukasiewicz A., 1975. Potrzeba i możliwości tworzenia dużych, nowoczesnych ogrodów botanicznych w Polsce. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 165-169.

 

Łukasiewicz A., 1975. Projektowany, nowoczesny ogród botaniczny w Pawłowicach pod Poznaniem. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 170-172.

 

 

  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

 

Łukasiewicz A., 1980. Das Verhalten von Nadelgehölzen unter den Verhältnissen der Stadt Poznań. [W:] Vent W., Museum für Naturkunde (Berlin). 100 Jahre Arboretum (1879-1979): Jubiläumsschrift, zusammengestellt anläßlich des 100jährigen Bestehens des Arboretums des Museums für Naturkunde der Humbold-Universität zu Berlin. Akademie-Verlag, Berlin: 93-99.

 

Łukasiewicz A., 1980. Stosowanie roślin okrywowych w obrębie miejskich terenów zieleni. Ogrodnictwo, 17 (2): 43-47.

 

Łukasiewicz A., 1979. O potrzebie znajomości szkodliwego działania roślin.  Ogrodnictwo, 16 (11): 292-293.

 

Łukasiewicz A., 1979. Podstawy programowania ogrodów botanicznych. Ogrodnictwo, 16 (10): 266-270.

 

Łukasiewicz A., 1978. Konkurs na nowoczesny Ogród Botaniczny w Pawłowicach k. Poznania. Ogrodnictwo, 5: 128-132.

 

Łukasiewicz A., 1978. Problem budowy nowoczesnych ogrodów botanicznych w Polsce. Ogrodnictwo, 4: 107-108.

 

Łukasiewicz A., 1977. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwiaty, 3: 8-9.

 

Łukasiewicz A., 1976. Poznań otrzyma nowoczesny ogród botaniczny. Aura, 10: 25-26.

 

Łukasiewicz A., 1976. Uroczystości jubileuszowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania, 44 (2): 106-109.

 

Łukasiewicz A., 1976. Zachować najcenniejsze tereny w aglomeracjach miejskich. Aura, 7: 21-22.

 

Łukasiewicz A., 1975. Phänologische Problematik in polnischen Botanischen Gärten. [W:] Zu Problemen Botanischer Gärten. Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, 6 (P 4): 131-136.

 

Łukasiewicz A., 1974. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania, 42 (2): 45-56.

 

Łukasiewicz A., 1974. Rola współczesnych ogrodów botanicznych. Aura, 9: 13-14.

 

Łukasiewicz A., 1974. Szansa dla zieleni. Aura, 9: 30.