1951-1960

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW OGRODU BOTANICZNEGO

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W LATACH 1951 - 1960

 

 

 

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

  Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach  

 

Górska M., 1960. Kilka słów na temat Claytonia sibirica L.. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 1/1960. [W:] Wiadomości Botaniczne, 4 (1): 55-56.

 

Łukasiewicz A., 1960. Biologiczne typy bylin (Biological types of perennials). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 24 (1): 78-84.

 

Łukasiewicz A., 1960. Trwałość roślin cebulkowych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3-4/1960. [W:] Wiadomości Botaniczne, 4 (3-4): 324-329.

 

Łukasiewicz A., 1959. Kiełkowanie nasion niektórych gatunków z rodziny Bromeliaceae. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3/1959. [W:] Wiadomości Botaniczne, 3 (3): 163-165.

 

Łukasiewicz A., 1959. Rytmika rozwojowa Zygophyllum fabago L. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 4/1959. [W:] Wiadomości Botaniczne, 3 (4): 229-231.

 

Łukasiewicz A., 1959. „Żyworodność” u lilii białej (Lilium candidum L.). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 1-2/1959. [W:] Wiadomości Botaniczne, 3 (2): 119-121.

 

Bielawska A., Bodniak H., Górska M., Wolska K., 1958. Uszkodzenie mrozowe powstałe w zimie 1955/56 w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1958. [W:] Wiadomości Botaniczne, 2 (2): 75-77.

 

Górska M., 1958. Powtórne kwitnienie roślin jesienią 1957 roku w Ogrodzie Botanicznym UAM.  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3/1958. [W:] Wiadomości Botaniczne, 2 (3): 174-177.

 

Łukasiewicz A., 1958. Rytmika rozwojowa niektórych gatunków rodzaju Calanthe R. Br. (Orchidaceae). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 4/1958. [W:] Wiadomości Botaniczne, 2 (4): 247-251.

 

Łukasiewicz A., 1957. Późnojesienne sadzonkowanie roślin zimozielonych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 1/1957. [W:] Wiadomości Botaniczne, 1 (1-2): 69-72.

 

Łukasiewicz A., 1957. Wpływ czynników klimatycznych na wzrost roślin. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1957. [W:] Wiadomości Botaniczne, 1 (3): 136-137.

 

Czubiński Z., 1956. Rola elementów kserotermicznych w szacie roślinnej Wielkopolski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 7: 45-50.

 

Czubiński Z., 1953. Feliks Józef Krawiec (1906-1939) Souvenir posthume. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 22 (1): 259-266.

 

 

 

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

 

Łukasiewicz A., 1960. Rośliny trwałe (byliny). [W:] Szendel J. A. (red.) Kwiaciarstwo: 171-296, Warszawa (6 wydań: I/1960, II/1965, III/1967, IV/1969, V/1971, VI/1974).

 

Górska M., 1959. Podziemne części roślin i ich badanie. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydawnictwa popularnonaukowe, Nauki Biologiczne Nr 5, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Łukasiewicz A., 1956. Krajowe byliny ozdobne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

   

  

  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

 

Łukasiewicz A., 1957. Uwagi o głównych działach pracy ogrodów botanicznych. Ogród, Park, Krajobraz, 1 (5): 100-103.

 

Łukasiewicz A., 1956. Nowy okres sadzonkowania bylin. Przegląd Ogrodniczy, 33 (9): 17-18.

 

Łukasiewicz A., 1955. Zastosowanie paproci gruntowych. Przegląd Ogrodniczy, 32 (2): 24-25.

 

Łukasiewicz A.,1955. Znaczenie roślin trawiastych w kompozycji terenów zielonych. Przegląd Ogrodniczy, 32 (10): 14-15.

 

Łukasiewicz A., 1954. W poszukiwaniu roślin okrywowych. Przegląd Ogrodniczy, 31 (2): 32-33.

 

Łukasiewicz A., 1953. Chemiczne zwalczanie chwastów na trawnikach. Przegląd Ogrodniczy, 30 (3): 25-27.