ZATRUDNIMY OGRODNIKA

 

Ogród Botaniczny UAM zatrudni OGRODNIKA

Zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy (poniedziałek - piątek 7.00-15.00)

 

Preferujemy osoby posiadające chociaż z jedną z poniższych umiejętności:

 

- ukończony kurs obsługi pilarki spalinowej oraz praktyczne umiejętności z tego zakresu,

- uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 6 metrów,

- wiedzę, doświadczenie praktyczne oraz brak przeciwskazań medycznych do wykonywania zabiegów

   agrotechnicznych środkami ochrony roślin,

- praktyczną umiejętnością wykonania cięć pielęgnacyjnych drzewostanu i krzewów ozdobnych oraz

  okulizacji i szczepienia

 

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O NADESŁANIE CV na adres:

Ogród Botaniczny UAM, Poznań ul. Dąbrowskiego 165 lub mailowo gutowska@amu.edu.pl

Informacje dotyczące oferty można uzyskać pod numerem tel. 61 829 2013