WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM

Zapraszamy serdecznie na wycieczki z przewodnikiem. Podczas spaceru z przewodnikiem zwiedzanie Ogrodu Botanicznego wzbogacone zostanie o fakty historyczne i informacje dotyczące działalności Ogrodu. Poczynimy także obserwacje przyrodnicze, wypatrując dzikich mieszkańców Ogrodu.

 

Grupy zorganizowane przedszkolne i szkolne zapraszamy serdecznie do zapoznania się z oferowanymi tematami zajęć, dostępnymi w zakładce edukacja.

 

 

Zasady zwiedzania Ogrodu Botanicznego UAM z przewodnikiem:

1. Wycieczki odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

2. Rezerwacji wycieczki należy dokonać za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego.

3. Wypełnienie formularza oznacza zgłoszenie chęci uczestnictwa w wycieczce i nie jest jednoznaczne z ostatecznym zarezerwowaniem terminu. Informacja o akceptacji zgłoszenia zostaje przekazana mailowo lub telefonicznie.

4. Czas trwania wycieczki to 60 min.

5. W przypadku spóźnienia grupy, wycieczka może zostać skrócona o odpowiednią liczbę minut.

6. Koszt wycieczki wynosi 7 zł/os.

7. Minimalna liczba uczestników wynosi 15 osób.

8. Przy mniejszej liczbie uczestników trzeba pokryć minimalny koszt wycieczki - 105 zł.

9. Pojedyncza grupa zwiedzająca Ogród może liczyć maksymalnie 25 osób. W przypadku większej liczby uczestników grupa podzielona zostaje na mniejsze.

10. Uregulowania kosztów grupa dokonuje po zakończeniu wycieczki u przewodnika lub przelewem.

11. Grupa spotyka się z przewodnikiem przy Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym (wejście od ul. Dąbrowskiego pomiędzy Technikum Energetycznym a Centrum Ogrodniczym Botanik).

12. Na terenie Ogrodu Botanicznego UAM można bezpłatnie zaparkować autokar (wjazd bramą służbową).

13. Jeśli uczestnicy wycieczki dopuszczą się rażącego złamania zasad Regulaminu Ogrodu Botanicznego UAM przewodnik ma prawo przerwać wycieczkę.

14. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację Regulaminu OB UAM dla Zwiedzających, Zasad zwiedzania Ogrodu Botanicznego UAM z przewodnikiem i klauzuli informacyjnej.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
  3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu i w związku z realizacją zajęć organizowanych przez Ogród Botaniczny UAM.
  4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
  5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do obrony praw Organizatora i dochodzenia ewentualnych roszczeń od Uczestników, tj. nie dłużej niż do czasu przedawnienia takich roszczeń.
  6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
  9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzania jest dobrowolne jednakże niezbędne w przypadku rejestracji na zajęcia organizowane przez Ogród Botaniczny UAM.
  10. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.