WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM

 

Podczas wycieczki z przewodnikiem uczestnicy zwiedzą Ogród Botaniczny UAM i zostaną zapoznani z ogólnymi informacjami o jego historii i działalności.

 

Tematy zajęć adresowane dla grup przedszkolnych i szkolnych można znaleźć w zakładce EDUKACJA.

 

Zasady zwiedzania Ogrodu Botanicznego UAM z przewodnikiem:

 1. Wycieczki odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.
 2. Inny termin wycieczki jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu.
 3. Rezerwacji wycieczki należy dokonać za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego.
 4. Wypełnienie formularza oznacza zgłoszenie chęci uczestnictwa w wycieczce i nie jest jednoznaczne z ostatecznym zarezerwowaniem terminu. Informacja o akceptacji zgłoszenia zostaje przekazana mailowo lub telefonicznie.
 5. Czas trwania wycieczki to 1 godzina zegarowa.
 6. W przypadku spóźnienia grupy, wycieczka może zostać skrócona o odpowiednią liczbę minut.
 7. Koszt wycieczki wynosi 5 zł/os. (w terminach innych niż w pkt. 1 - 12 zł/os.)
 8. Minimalna liczba uczestników wynosi 15 osób.
 9. Przy mniejszej liczbie uczestników trzeba pokryć minimalny koszt wycieczki - 75 zł (w terminach innych niż w pkt. 1 – 180 zł).
 10. Pojedyncza grupa zwiedzająca Ogród może liczyć maksymalnie 30 osób. W przypadku większej liczby uczestników grupa podzielona zostaje na mniejsze. 
 11. Uregulowania kosztów grupa dokonuje po zakończeniu wycieczki w Portierni w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym lub przelewem.
 12. Grupa spotyka się z przewodnikiem przy bramie służbowej (wejście od ul. Dąbrowskiego pomiędzy Technikum Energetycznym a Centrum Ogrodniczym Botanik).
 13. Na terenie Ogrodu Botanicznego UAM można bezpłatnie zaparkować autokar (wjazd bramą służbową).
 14. Istnieje możliwość oprowadzania w języku angielskim.
 15. Jeśli uczestnicy wycieczki dopuszczą się rażącego złamania zasad Regulaminu Ogrodu Botanicznego UAM dla Zwiedzających przewodnik ma prawo przerwać zajęcia.
 16.  Rezerwacja zajęć oznacza akceptację Regulaminu OB UAM dla Zwiedzających oraz Zasad zwiedzania Ogrodu Botanicznego UAM z przewodnikiem.