REGULAMIN OB UAM DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Regulamin dla zwiedzających Ogród Botaniczny

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ogród Botaniczny UAM służy celom dydaktyczno-naukowym wyższych uczelni i szkół wszystkich typów oraz szerokiej publiczności

Ogród jest otwarty codziennie od 1 maja do 31 października:

 

od godz. 9.00 - 20.00 od 1 maja do 31 sierpnia

od godz. 9.00 - 19.00 we wrześniu

od godz. 9.00 - 18.00 w dniach od 1 do 24 października

od godz. 9.00 - 17.00 w dniach od 25 do 30 października.

W sezonie, alpinarium jest udostępnione zwiedzającym codziennie od godz. 9.00.

 

*Dyrekcja Ogrodu zastrzega sobie prawo nieznacznego przesunięcia terminu i godzin otwarcia.

W czasie pogody deszczowej oraz silnych wiatrów Ogród jest zamknięty!!

Dzieci do lat 14 powinny przebywać w Ogrodzie pod opieką dorosłych.

Zabrania się wprowadzania zwierząt i rowerów na teren Ogrodu.

Zrywanie i wynoszenie roślin lub ich części jest zabronione.

Poruszanie się w obrębie Ogrodu dozwolone jest tylko po ścieżkach.

Zabrania się wchodzenia na głazy.

Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, ławek, ogrodzeń oraz innych przedmiotów i urządzeń.

Zabrania się jeżdżenia na łyżworolkach i hulajnogach na terenie parku.

Zabrania się spożywania alkoholu na terenie parku.

Zabrania się łowienia ryb, chwytania i płoszenia zwierząt.

Zabrania się prowadzenia działalności handlowej przed Ogrodem i na jego terenie bez uzgodnienia z Dyrekcją.

Prosimy o nieużywanie radioodbiorników i zachowanie ciszy.

Zwiedzający proszeni są o ścisłe stosowanie się do wskazówek pracowników Ogrodu.