Rada Naukowa

Członkowie Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu:

 

Przewodniczący Rady Naukowej:

prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

 

Sekretarz:

mgr inż. Ewa Kazimierczak-Grygiel

 

Członkowie:

prof. dr hab. Jerzy Błoszyk

prof. UAM dr hab. Julian Chmiel

Krzysztof Grzybowski

prof. dr hab. Jan Holeksa

Zbigniew Kaczmarek

dr Paweł Kojs

prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko

dr Dorota Mańkowska

prof. UAM dr hab. Rafał Mól

prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki

prof. dr hab. Jacek Oleksyn

prof. dr hab. Jerzy Puchalski

mgr inż. Michał Roszyk-Chudy

prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska

prof. UAM dr hab. Maria Wojterska