Rada naukowa

 

Rada naukowa Ogrodu Botanicznego UAM

 

 

 

Członkowie

Jerzy Andrzej Błoszyk (Członek ) tel.: 5851, 5852, 5668, 5674
Julian Chmiel (Członek ) tel.: 5694
Jan Holeksa (Członek )
Bogdan Jackowiak (Członek ) tel.: 5689, 5688
Ewa Kazimierczak-Grygiel (Członek ) tel.: 2023
Paweł Kojs (Członek)
Mirosław Makohonienko (Członek ) tel.: 6215
Rafał Mól (Członek ) tel.: 5607
Marek Nawrocki (Członek ) tel.: 4332
Jacek Oleksyn (Członek)
Jerzy Puchalski (Członek)
Michał Roszyk-Chudy (Członek ) tel.: 2010, 797901093
Justyna Wiland-Szymańska (Członek ) tel.: 5669, 2002, 2026, 519340520