PUBLIKACJE

Encyklopedia bylin tom I            ENCYKLOPEDIA BYLIN, tom 1 A-J 

 

Beata Grabowska, Tomasz Kubala 
Ss. 510. ZYSK I S-KA, Poznań 2011

Encyklopedia bylin to publikacja

zawierająca opisy około 6350 gatunków,

podgatunków, odmian i odmian uprawnych

roślin wieloletnich zielnych o różnorodnych

walorach ozdobnych, zimujących w warunkach

Niżu Środkowoeuropejskiego, ilustrowanych

ponad 3600 fotografiami. 
Opisy roślin zawierają informacje o ich morfologii,

występowaniu geograficznym, wymaganiach siedliskowych,

zastosowaniu, sposobie uprawy i rozmnażaniu. 

Pomocą dla czytelnika jest zamieszczony w encyklopedii

ilustrowany rycinami słowniczek pojęć botanicznych.

 

 

Encyklopedia bylin t. 2          ENCYKLOPEDIA BYLIN, tom 2 K-Z 

 

Beata Grabowska, Tomasz Kubala 
Ss. 488. ZYSK I S-KA, Poznań 2012

"Encyklopedia bylin" to publikacja zawierająca

opisy około 6350 gatunków, podgatunków, odmian

i odmian uprawnych roślin wieloletnich zielnych

o różnorodnych walorach ozdobnych, zimujących

w warunkach Niżu Środkowoeuropejskiego,

ilustrowanych ponad 3600 fotografiami.

Opisy roślin zawierają informacje o ich morfologii,

występowaniu geograficznym, wymaganiach siedliskowych,

zastosowaniu, sposobie uprawy i rozmnażaniu. 

Pomocą dla czytelnika jest zamieszczony w encyklopedii

ilustrowany rycinami słowniczek pojęć botanicznych.

 

 

 

 

                                                      SEKRETY STARYCH DRZEW
Spacer po Ogrodzie Botanicznym 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ewa Jerzak
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008

 

"Książka Pani Ewy Jerzak "Sekrety starych drzew.

Spacer po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" to opowieść

o drzewach, ich wyglądzie, pochodzeniu i użyteczności

oraz o osobach, które poświęciły im część swojego

życia.Lektura tej książki sprawi prawdziwą przyjemność

każdemu, kto odwiedzi poznański Ogród Botaniczny

z chęcią wzbogacenia wiedzy o pięknie sędziwych drzew

- uczestników i świadków historii". 


dr Władysław Danielewicz 

 

Książka jest dostępna w sprzedaży internetowej WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM oraz w sieci księgarń Fundacji UAM

Od 1 maja 2012 r. dostępna także jako aplikacja na Android

 

 

 

 

Użyteczne rośliny tropików - szkice etnobotaniczneUŻYTECZNE ROŚLINY TROPIKÓW - SZKICE ETNOBOTANICZNE

Jolanta i Karol Węglarscy


Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008

Tropikalne rejony świata fascynują potęgą, nieprzebranym bogactwem i różnorodnością flor. Są ojczyzną większości wykorzystywanych dziś gospodarczo roślin użytkowych, znanych jako źródło cennych gatunków drewna, a także owoców, przypraw i używek. Wiele z nich na skutek celowej działalności człowieka, głównie poprzez tworzenie nowych form i odmian uprawnych (kultywarów), poszerzyło znacznie zasięgi uprawy, obejmujące często całą strefę tropikalną i subtropikalną Ziemi. Ponadto istnieje wielka liczba gatunków roślin pozyskiwanych głównie z natury bądź też z niewielkich, lokalnych upraw, użytkowana przez ludność tubylczą niemal we wszystkich dziedzinach życia. Uzyskane z nich produkty zapewniają przetrwanie, mając wartość handlową i dając rzeczywisty, często jedyny dochód zarówno wsi, jak i ubogiej ludności miejskiej. 

Książka przeznaczona jest zarówno dla specjalistów - botaników, jak i dla studentów wydziałów przyrodniczych posiadających podstawowe przygotowanie z zakresu botaniki (zwłaszcza morfologii, systematyki i ekologii) oraz geografii fizycznej. Może być również bogatym źródłem informacji dla szerokiego grona hobbystów - miłośników roślin, a szczególnie pasjonatów podróży planujących wyprawy w odległe zakątki Ziemi. 

Autorzy prezentują drugie już "Szkice etnobotaniczne", po nagrodzonych tytułem najlepszej książki akademickiej roku 2007 "Roślinach dalekiej Azji". 

Książka jest dostępna w sprzedaży internetowej BOGUCKI WYDAWNICTWO NAUKOWE oraz w sieci księgarń Fundacji UAM.

 

 

                                     

 

Rosliny Dalekiej Azji ROŚLINY DALEKIEJ AZJI - SZKICE ETNOBOTANICZNE

Jolanta i Karol Węglarscy

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006

Książka ta jest przewodnikiem botanicznym po fascynującym świecie roślin obszaru południowej Azji. Jest ona efektem blisko dwudziestoletnich dociekań przyrodniczych oraz licznych wypraw autorów do tego niezwykłego, bajecznego zakątka kuli ziemskiej. 
Skierowana jest zarówno do profesjonalistów posiadających rozległą wiedzę botaniczną, jak i  amatorów - miłośników roślin, a zwłaszcza studentów, którzy w czasie swoich podróży mogą poczuć się nieco zagubieni w zetknięciu z potęgą oraz niewyobrażalnie wielkim bogactwem flory i roślinności tej części świata. 
W książce opisano i opatrzono barwnymi fotografiami 250 gatunków, grupując je w trzech działach: rośliny w  krajobrazie naturalnym, zieleń miast i rośliny dekoracyjne oraz rośliny użyteczne. Opisy obejmują: naukową nazwę łacińską (wraz z synonimami) i  polską, a także zwyczajową nazwę angielską - uzupełnioną tam, gdzie było to możliwe, nazwami miejscowymi - głównie w językach: hindi (hind.), indonezyjskim (ind.), malajskim (mal.), syngaleskim (singh.) i tajskim (thai.). Każdorazowo została podana przynależność systematyczna roślin (rodzina). Podano ponadto: krótkie opisy morfologiczne roślin, ich geografizm, warunki siedliskowe oraz częstość występowania, główne obszary uprawy oraz wartość użytkowa i sposób użytkowania. 

Książka nagrodzona pucharem MNiSW dla najlepszej książki akademickiej w roku 2007.

Książka jest dostępna w sprzedaży internetowej BOGUCKI WYDAWNICTWO NAUKOWE oraz w sieci księgarń Fundacji UAM.

 

 

 


Dział Geografii Roślin Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu   DZIAŁ GEOGRAFII ROŚLIN OGRODU BOTANICZNEGO UAM W POZNANIU 

 


- Przewodnik geobotaniczny, Jolanta i Karol Węglarscy

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007

Jednorazowe odwiedzenie Ogrodu może dać jedynie ogólne wyobrażenie o jego kolekcjach roślinnych. Prawdziwą korzyść, wynikającą ze znajomości roślin, można osiągnąć jedynie wtedy, gdy ogląda się je wielokrotnie, w różnych porach roku i różnych stadiach fenologicznego rozwoju roślin. Bardzo pomocny będzie wówczas przewodnik geobotaniczny Jolanty i Karola Węglarskich pt. "Dział Geografii Roślin Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu". Jest to publikacja przedstawiająca kolekcje w ujęciu fitogeograficznym. Jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów przyrodniczych, posiadających podstawowe przygotowanie z zakresu botaniki oraz geografii fizycznej. Może być również bogatym źródłem informacji dla szerokiego grona miłośników roślin, a szczególnie pasjonatów podróży, planujących wyprawy w odległe zakątki Ziemi. 

Opracowanie ma charakter przewodnika terenowego, odnoszącego swe treści do poszczególnych okazów rosnących w Ogrodzie. Stąd opisy każdego z osobników zostały opatrzone "identyfikatorem", w którym podano numer katalogowy, źródło i rok pozyskania rośliny oraz symbol kwatery, gdzie jest ona uprawiana (zgodnie z załączoną mapką). 

Książka jest dostępna w sprzedaży internetowej BOGUCKI WYDAWNICTWO NAUKOWE oraz w sieciksięgarń Fundacji UAM.

 

 

 

PIWONIE  PIWONIE

Beata Grabowska, Tomasz Kubala 
Ss. 220. ZYSK I S-KA, Poznań 2011

Piwonie to jedne z niewielu roślin cieszących się ogromną popularnością na przestrzeni wielu wieków. Obfitość kwitnienia i subtelne piękno kwiatów pozwalają im ubiegać się o miano królowych ogrodów. Zaletą zarówno piwonii krzewiastych, jak i zielnych jest łatwość uprawy oraz wystarczająca w naszych warunkach klimatycznych mrozoodporność. 

Rosnące zainteresowanie piwoniami znalazło odzwierciedlenie w intensywnej pracy hodowlanej nad poszerzeniem ich asortymentu, czego efektem jest obecność na rynku tysięcy odmian uprawnych. Książka ta przybliża Czytelnikom te niezwykłe rośliny i zachęca do szerszego wprowadzenia piwonii do ogrodów.

 

 


FUNKIE  FUNKIE
                                             

Beata Grabowska, Tomasz Kubala 
Ss. 218. ZYSK I S-KA, Poznań 2011

Funkie (hosta) są jednymi z najważniejszych bylin ozdobnych. Ich popularność nieustannie rośnie wraz z pojawianiem się na rynku nowych, atrakcyjnych odmian uprawnych. Te przybyłe ze wschodniej Azji rośliny wyróżniają się interesującym pokrojem, ozdobnymi przez cały sezon wegetacyjny liśćmi o ciekawych kształtach i barwach, subtelnymi, często wonnymi kwiatami oraz niedużymi wymaganiami uprawowymi. 

Doskonale prezentują się posadzone pojedynczo lub w grupie. Są cennymi bylinami okrywowymi oraz doskonałymi towarzyszami wielu cieniolubnych i wilgociolubnych roślin.

 

 

 


LILIE     LILIE                                          

Beata Grabowska, Tomasz Kubala 
Ss. 200. ZYSK I S-KA, Poznań 2010

Lilie to jedne z najstarszych i najpiękniejszych roślin ozdobnych towarzyszących człowiekowi. Są one powszechnie uprawiane zarówno przez rzesze miłośników-amatorów, jak i ogrodników-profesjonalistów. O skali zainteresowania nimi świadczy olbrzymia liczba odmian uprawnych, przekraczająca już 8000. Popularności tych roślin sprzyja łatwość ich uprawy i rozmnażania. 

Książka ta przybliży Państwu lilie od strony botanicznej i ogrodniczej i zachęci do kolekcjonowania tych roślin.

 

 

 


BYLINY W TWOIM OGRODZIEBYLINY W TWOIM OGRODZIE 


Beata Grabowska, Tomasz Kubala 
Ss. 472, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010

Byliny to niezbędny element każdego ogrodu. Umiejętnie dobrane i pielęgnowane są jego ozdobą, ciesząc właściciela swoim widokiem o każdej porze roku. Kierując się własnym doświadczeniem, autorzy wybrali byliny o niewielkich wymaganiach uprawowych, a przy tym o dużej wartości ozdobnej. Zdecydowaną większość z nich można polecić do uprawy początkującym miłośnikom roślin. Satysfakcja z sukcesów w ich uprawie może być bodźcem do dalszego rozwijania zainteresowań botanicznych, zgromadzenia unikalnej kolekcji roślin i założenia niepowtarzalnego ogrodu. Książka pokazuje niesamowite bogactwo świata bylin, zawiera bowiem blisko siedemset ich gatunków i odmian. Zbiór ten został wzbogacony o przykłady krzewinek i półkrzewów, stosowanych do tworzenia kompozycji ogrodowych wraz z bylinami.

 

 

 

 
INDEX PLANTARUMIRGI UPRAWIANE W POLSCE

 

Ewa Jerzak 
Officina Botanica, Kraków 2007

W polskiej literaturze dendrologicznej opracowanie wypełnia lukę dotyczącą irg - rodzaj Cotoneaster, należących do grupy krzewów najchętniej uprawianych w naszym kraju. Zawiera zwięzłe charakterystyki taksonów i klucze do ich oznaczania, a także wskazuje na możliwości wykorzystania irg w kompozycjach zieleni. Przy każdym gatunku wymieniono taksony mu podobne, a także podano cechy zasadniczo różniące je od siebie. Z myślą o architektach zieleni zamieszczono kalendarze kwitnienia, owocowania i jesiennego przebarwienia liści, a także informacje na temat odporności na mróz. Publikacja jest bogato ilustrowana rysunkami i barwnymi fotografiami.