POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to trzydniowe wydarzenie popularyzujące naukę i sztukę,
podczas którego naukowcy z poznańskich uczelni w przystępny sposób poprzez różne formy aktywności,
dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

26 kwietnia 2017 roku w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki zapraszamy grupy zorganizowane
do Ogrodu Botanicznego UAM. Przygotowaliśmy wydarzenia przybliżające przyrodę różnych stref
klimatycznych kuli ziemskiej.

Ci, którzy marzą o wakacjach w tropikach, podczas wykładu „Rośliny tropikalne groźne dla turystów”,
dowiedzą się jakie zagrożenia czyhają na nich w tych regionach naszego globu. Mogą również wybrać się
do szklarni i poznać „Rośliny myrmekofile” żyjące w przyjaźni z mrówkami. Zachęcamy także
do odkrycia świata starożytnych koczowników podczas wystawy „Roślinne biuro podróży – przyroda oczami biblijnych wędrowców”. Tych, którzy wolą chłodniejszy klimat zapraszamy do udziału w grze
terenowej „Podróż przez Syberię”, a miłośników rodzimej przyrody - do odszukania tropów dzikich zwierząt podczas zajęć „Złap trop!”.

 

Szczegółowy opis zajęć i możliwość rejestracji na stronie Festiwalu 

 

festiwal.amu.edu.pl