OFERTA EDUKACYJNA

Przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną adresowaną do uczniów wszystkich poziomów
nauczania: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Przygotowane
przez nas zajęcia edukacyjne mają zróżnicowaną formę.

 

Jeżeli zdecydują się Państwo na wycieczkę, wybierzemy się na 60-minutowy tematyczny spacer.

 

Złożone zajęcia edukacyjne składają się z części terenowej (45 minut) i powiązanych z nią
zajęć plastycznych lub prelekcji (45 minut).

 

Edukacyjny Dzień w Ogrodzie jest doskonałym sposobem na przedłużenie swojego pobytu
w Ogrodzie Botanicznym. W skład 3-godzinnych zajęć wchodzą dwa wybrane przez Państwa tematy
zajęć złożonych.