O NAS

  

Witamy na stronie Ogrodu Botanicznego

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Fot. Alicja Kolasińska

    

Ogród leży w zachodniej części miasta. Jest przestrzenią spotkań kulturalnych i wydarzeń artystycznych, a przede wszystkim jednym z bardziej lubianych i najczęściej odwiedzanych parków w Poznaniu.

Ogród Botaniczny posiada udokumentowane zbiory roślinne, służące celom naukowym, dydaktycznym i edukacyjnym przedstawione w 10 działach tematycznych.

Z bogatej oferty obejmującej wykłady, prelekcje, kursy, warsztaty, zajęcia terenowe i ścieżki edukacyjne mogą skorzystać miłośnicy przyrody i ogrodnictwa, dzieci oraz uczniowie. Podczas imprez plenerowych jak np. Majówka i wrześniowe Urodziny Botaniku, odbywają się festyny, kiermasze, wycieczki i wystawy. Prowadzona jest dydaktyka uniwersytecka, a obecne zadania naukowe koncentrują się na ochronie gatunków zagrożonych i ginących.

W centralnej części parku mieści się Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny, a w pobliżu zabytkowy, drewniany Pawilon Letni.

 

Zapraszamy!