Index seminum

Kontakt

mgr Monika Rękoś

indexseminum@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 2026

 

Stipa joannis

 

Index Seminum

 

Ogród Botaniczny UAM prowadzi wymianę roślinnych zasobów genowych (zarodników, nasion i sadzonek) z ogrodami botanicznymi oraz arboretami w kraju i za granicą. Współpraca zainteresowanych stron opiera się na 3 podstawowych zasadach:

  • zasada wykorzystania otrzymanego materiału wyłącznie do celów naukowych i dydaktycznych oraz w celu wzbogacenia kolekcji;

  • zasada informowania o pochodzeniu materiału roślinnego w publikacji wyników badań oraz na przesyłaniu publikacji ofiarodawcom;

  • zasada przestrzegania dwóch wyżej wymienionych zasad przy dalszym przekazywaniu materiału.

 

Prinsepia sinensis

Scorpiurus muricatus

 

Od początku istnienia Ogród regularnie wydaje ‘Index Seminum’ - katalog materiału roślinnego oferowanego do wymiany.Pierwszy ‘SelectusSeminum Anno 1925 Collectorum’ ukazał się w roku 1926. Do 1978 roku był wydawany rokrocznie, z wyjątkiem lat 1944-1946. Od 1978 roku spis materiału roślinnego jest wznawiany co dwa lata. Natomiast od roku 2008 Index Seminum ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.

 

Pierwszy katalog nasion zawierał 505 pozycji. W ostatnich latach Ogród oferował ponad 1500 próbek nasion zbieranych w większości ze stanowisk naturalnych oraz z roślin o znanej proweniencji uprawianych na terenie Ogrodu.

 

Wymiana materiału roślinnego jest prowadzona z ponad 400 instytucjami naukowymi z 50 państw. Najczęściej są to kraje europejskie – 34, azjatyckie – 7 (Indonezja, Turcja, Chiny, Japonia, Tajwan, Uzbekistan, Izrael), amerykańskie – 6 (Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Argentyna, Gwatemala, Kuba, Chile) oraz afrykańskie Algieria i Egipt, a także Australia i Nowa Zelandia. W Polsce wymiana prowadzona jest z niespełna30 instytucjami. Każdego roku sprowadza się do Ogrodu ponad 600 próbek nasion. Otrzymany w ten sposób materiał roślinny służy powiększeniu i odnowieniu istniejącej kolekcji.

 

 

INDEX SEMINUM

 

 

2020-2021

 

 

Asclepias syriaca Humulus lupulus Dryas octopetala

 

Fot.: J. Jaskulska.