Cennik

Rodzaje opłat obowiązujących w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

Ślubna sesja fotograficzna lub filmowa

100,00 zł + VAT

Sesje komunijne i inne sesje prywatne

50,00 zł + VAT

Inna sesja fotograficzna lub filmowa specjalna (np. wjazd powozem lub autem)

cena po uzgodnieniu z Dyrektorem lub osobą przez niego upoważnioną 

Inna sesja fotograficzna lub filmowa realizowana w celach zarobkowych

cena po uzgodnieniu z Dyrektorem lub osobą przez niego upoważnioną 

„Eventy”, szkolenia, warsztaty edukacyjne

cena po uzgodnieniu z Dyrektorem lub osobą przez niego upoważnioną 

 

 

Opłaty za wykonane zdjęcia lub sesje zdjęciowe można dokonać osobiście w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00) lub przelewem (od poniedziałku do piątku po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy) na wskazany nr konta bankowego:

 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

 

BZ WBK SA 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

 

tytułem: „Sesja fotograficzna w OB, 706000/2106000000/522000/ZL000419”

 

Dowód wpłaty należy posiadać przy sobie i okazać na prośbę pracownika Ogrodu.