AUTOMATYCZNA STACJA POMIARU ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

Stacja pomiaru                  

 

 

 

                      Na terenie Ogrodu Botanicznego pracuje automatyczna stacja badania jakości powietrza. Wchodzi ona w skład sieci automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza, tworząc Wielkopolski Monitoring Powietrza. Sieć stanowią posterunki posadowione na terenie województwa pod koniec 2004 roku w wyniku udziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w projekcie PHARE 01.05.06, związanego z wdrażaniem dyrektywy 96/62/EC w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza. Obiekt został pobudowany z dotacji unijnych. 

Stacja pomiarowa: "Poznań 2 Ogród Botaniczny" prowadzi pomiary pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego i mierzy takie parametry jak: SO2, NOx, CO, PM10, BTX, O3 i meteo. 

 

link do strony: http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/stacje/stacja/2

Na stronie internetowej WIOŚ są prezentowane aktualne wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza, dając możliwość śledzenia na bieżąco wartości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz danych meteorologicznych, jak również przedstawia wyniki w postaci raportu miesięcznego i rocznego.

 

link do strony wyników: http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/2/parametry/wszystkie