2021-2030

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW OGRODU BOTANICZNEGO

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W LATACH 2021 - 2030

 

 

 

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, rozdziały w monografiach  

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, rozdziały w monografiach  

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, rozdziały w monografiach  

 

Celiński K., Sokołowska J., Fuchs H., Maděra P., Wiland-Szymańska J., 2022. Characterization of the Complete Chloroplast Genome Sequence of the Socotra Dragon`s Blood Tree (Dracaena cinnabari Balf.). Forests, 13(6): 932.

 

Wiland-Szymańska J., 2021. Wczoraj i dziś Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. [W:] Przyszczypkowski K., Cytlak I. (red. nauk.). Uniwersytet. Wspólnota różnorodności i różnicy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 305-317.

 

Wiland-Szymańska J., Kolasińska A., Kwiatkowski K., 2021. Botaniczny skarb województwa lubuskiego – selery węzłobaldachowe. [W:] Pilichowski S. (red. nauk.). Przyroda nie zna granic – ochrona przyrody polsko-niemieckiego pogranicza. Uniwersytet Zielonogórski: 15-24.

 

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

  Wydania książkowe, rozdziały w książkach  

 

Węglarscy J. i K., 2021. Alpinarium Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Przewodnik geobotaniczny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

  Publikacje popularnonaukowe i inne opracowania  

 

Sowelo M., 2022. Fenologiczne pory roku. Kronika Miasta Poznania: Cztery pory roku. Wiosna, lato, Nr 3: 11-16.

 

Wiland‑Szymańska J., 2022. The Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. BGjournal, vol. 19, nr 2: 49.

 

Nowak M. M., Wiland-Szymańska J., 2022. Lasy deszczowe Madagaskaru i ludzie – życie w symbiozie czy katastrofa ekologiczna? (Madagascar rainforests and humans – life in symbiosis or ecological disaster?). Wszechświat, T. 123, Nr 4-6: 135-140.

 

Wiland-Szymańska J., 2021. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza jako centrum kultury i edukacji społecznej. Kronika Miasta Poznania: Ogrody, Nr 4: 160-170.

 

Wiland-Szymańska J., Hałas N., Jańczyk-Węglarska J., Jaskulska J., Kolasińska A., Kazimierczak-Grygiel E., Markiewicz J., Naser G., Sikorska K., Sowelo M., Węglarski K., 2021. Rola Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu jako ośrodka działań proekologicznych. Przegląd Wielkopolski, R. 35, nr 3: 20-27.