2021

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW OGRODU BOTANICZNEGO

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W LATACH 2011 - 2020

 

 

 

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, rozdziały w monografiach  

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, rozdziały w monografiach  

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, rozdziały w monografiach  

 

Wiland-Szymańska J., 2021. Wczoraj i dziś Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. [W:] Przyszczypkowski K., Cytlak I. (red. nauk.). Uniwersytet. Wspólnota różnorodności i różnicy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań:  305-317.