''Głosy ptaków''

 

Ścieżka Edukacyjna „GŁOSY PTAKÓW”

 

Zwiedzający napotkają przy ścieżkach i dróżkach tablice z wizerunkami ptaków.

 

Oprócz opisu i wizerunku ptaka na tablicy znajduje się QR-kod. Po jego zeskanowaniu urządzeniem mobilnym (tablet, telefon) można usłyszeć głos jaki wydaje przedstawiciel danego gatunku.